רשימת שדכנים של ארגון לב אחד

יודגש שהשדכנים אינם חלק מהארגון וכל התקשורת איתם מתבצעת בין ההורה לשדכן, ועל אחריותם בלבד.

הרב גוטליב אהרן שליט"א מימון 6, בני ברק 050-4149697 tovig9697@gmail.com ליטאי גם מבוגרים ופרק ב '

הרב יעבץ שמואל שליט"א רבי עקיבא 15, בני ברק 054-8462883y5702335@gmail.com בשעות הערב ליטאי חצי חצי ומבוגרים

הרב פולק יהודה שליט"א סוקולוב 12, ק.אתא 052-7661699 tsvika.polak@gmail.com ליטאי

הרב ראובני יעקב שליט"א שדי חמד 14, מודיעין עילית 054-8442326 Raheli123123123@gmail.com ע"מ

הרב שרוני יהודה שליט"א ראסל 17, עפולה 052-7169560 ylsh0527169560@gmail.com

רבי אדלשטיין מאיר שליט"א מבוא האמוראים 4, רובע ז', אשדוד 0527612627 בשעות הערב ליטאי

הרב אופן יעקב שליט"א סולם יעקב 6, רמות א', ירושלים 053-3196892 Ofen9876543@gmail.com ליטאי וע"מ מבוגרים

הרב אייזנבך צבי שליט"א ביתר 6, חיפה 0527690744 בוקר- עד 9:45 ערב- 24:30 19:00-ליטאי, חסידי, פרק ב', ב. רפואיות.

הרב אילון עידן שליט"א יונה 24, גאולה, ירושלים 0548473150 michalb201@gmail.com ע"מ

הרב אמור אשר שליט"א הרב שבזי 8,בני ברק 03-5709340 amorshabazi8bb@gmail.com החל מ-20:45 בערב מבוגרים- ליטאי

הרב אקבלי בנימין שליט"א שבטי ישראל 26, בני ברק 0504128247 צ :14-15- ע 10 וחצי עד 11 וחצי ע"מ וליטאי

הרב בויאר בנימין שליט"א שדרות רמב"ן 2, בני ברק 0504170183 להשאיר הודעה חזו"א

הרב בלאקר ישעיהו שמחה שליט"א בירנבויים 34, בני ברק 052-7189382 333@okmail.co.il ליטאי

הרב בלסי ישי שליט"א רבי עקיבא 21, מודיעין עילית 0527181395 רק בשעות הערב תימני

הרב בן זקן אליהו שליט"א בני תורה 98, רכסים 0527632782 פקס 049849788 בעלי תשובה וע"מ

בן כליפה יהודה שליט"א שד' יחזקאל 5, מודיעין עילית 052-7686686 0527686686y@gmail.com א-ד 13:30-14:30 ו'-בוקר/צהריים ע"מ וליטאי

הרב בראון דב שליט"א בן עוזיאל 24, ירושלים 052-7634888 d0527634888@gmail.com ליטאי

הרב גבאי מיכאל שליט"א נתיבות המשפט 69, מודיעין עילית 0533115352 23:00-24:30 אשכנזי ע"מ ותימני

הרב גוטפרב מנחם בן ציון שליט"א מסילת יוסף 18, מודיעין עילית 053-3122217 g0533122217@gmail.com ליטאי וירושלמי ליטאי חסידי דוברי אנגלית חזו"א ליטאי דוברי צרפתית מוגבלות חצי-חצי מבוגרים דוברי רוסית

הרב גוטפרוינד ישעיהו שליט"א גולאק 407, נווה יעקב, ירושלים 058-3247080 y0583247080@gmail.com ליטאי

הרב גולדברג שמעון שליט"א אליאך 1, נווה יעקב, ירושלים053-3107454 3107454s@gmail.com ירושלמי

הרב גולדפרד אברהם שליט"א פוברסקי 26, בני ברק 050-4104688 g0504101200@gmail.com ליטאי ועדות מזרח

הרב גולדשטיין אברהם שליט"א הרי"ף 27, קרית יערים 0527651563 בשעות הערב ליטאי

הרב גוקוביציקי שבתי שליט"א בן צבי 37, חדרה 050-4101958 shguko@gmail.com

הרב גיגי גד שליט"א הרב יהושע ברים 9, רמת שלמה י-ם 052-7687489 leag5555@gmail.com פקס 153286418 ליטאי וע"מ, דוברי צרפתית

הרב גיספן משה שליט"א מודיעין עילית 089744678 ימים א-ד 9:30-10:30 תימני

הרב גריינמן אברהם ישעיהו שליט"א ר' מאיר 6, בני ברק 0504128895 ליטאי וחזו"א

הרב גרינבוים יהושע מרדכי שליט"א פרדו 16, בני ברק 050-4122486

r0533159889@gmail.com טלפון- 21:00-24:00 ליטאי

הרב דוידוביץ אליהו שליט"א רשב"י 4,מודיעין עילית 052-7162342 e0527162342@gmail.com חסידים וחזו"א

דושינסקי יוסי שליט"א מחזיקי הדת 3, בית שמש 050-4158798 y0504158798@gmail.com כלל חסידי

הרב דינר דוד שליט"א נתיבות המשפט 11, מודיעין עילית 0504150702 פקס: 15389798286 ליטאי

הרב דניאל רונן שליט"א שמעון הצדיק 11, אלעד052-7613374 ronenh21@gmail.com טלפון-20:00-22:00 ליטאי חסידי ע"מ

הרב הופנר דוד יצחק שליט"א רח' רמב"ם 17 אלעד054-8415551 dh9090541@gmail.com ליטאי

הרב הופנר הלל שליט"א מימון 7, חיפה 0548437999 בשעות הערב ליטאי, גילאי 30+ ופרק ב', דובר אנגלית

הרב וינר זליג שליט"א חזו"א 58, בני ברק 054-8449853 zeligwiner@gmail.com ליטאי

הרב ויסבלום יעקב שליט"א מנחם 9, בני ברק 052-7676124 Y76124@gmail.com ליטאי

הרב ולדמן מנחם שליט"א שדי חמד 14, מודיעין עילית 0533160198 אחרי שעה: 16:00 ליטאי

הרב ולס אשר שליט"א רב אשי 16, ב"ב 050-4146906 v0504134627@gmail.com ליטאי

הרב זאבי יעקב שליט"א נויפלד 11,ב"ב 054-8432054 8432054@gmail.com גם למבוגרים

זייבלד צבי אריה שליט"א רבי יהודה הנשיא 2, מודיעין עילית 0527604426 בשעות הערב ליטאי, ע"מ וחסידי

הרב זילברברג אלעזר שליט"א עזרא 27, בני ברק 050-4188196 4188196@gmail.com ליטאי וחזו"א

הרב זילברברג אברהם שליט"א השלושה 25, בני ברק 050-4105206 A0584105206@gmail.com ליטאי וחזו"א

הרב זינגר מרדכי שליט"א אור החיים 25, מודיעין עילית 053-3140448 עדיף במייל- s9740448@gmail.com ליטאי

הרב זינגר יעקב שליט"א צבי 12, בני ברק 050-4132908 yrzinger@gmail.com ליטאי

הרב זלושינסקי יעקב שליט"א אבן גבירול 36, בני ברק 0527168576 ליטאי

הרב זלזניק אורי שליט"א סאדיגורא 3, רמת שלמה, ירושלים 0504155535 o0504155535@gmail.com ליטאי

הרב זלץ מאיר שליט"א שמואל נימן 9, ירושלים 052-7173090 meir.zaltz@gmail.com ליטאי

הרב זקש חיים שליט"א ירושלים 054-2181133 Zaksh1133@gmail.com ליטאי

הרב חמלניצקי אלכסנדר שליט"א מודיעין עילית052-7653398 18:45-22:00 14:30-15:15 8:45-9:30 a0527653398@gmail.com ליטאי ודוברי רוסית

כהן רפאל שליט"א נ' המשפט 81, מודיעין עילית 052-7633848 R320220@gmail.com אשכנזי ע"מ

הרב כהן בצלאל שליט"א מסילת יוסף 17, מודיעין עילית 052-7649712 c0527649712@gmail.com ליטאי

הרב כהן ניסים שליט"א בעלי התוספות 26, אלעד 0548442870 בשעות הערב ע"מ

הרב כהן שליט"א בן קסמא 19, בית שמש 052-7149000 a140160@gmail.com חסידות גור, כולל זיווג שני

הרב כהן יעקב שליט"א מודיעין עילית cohen50@etrog.net.il מגזר ליטאי

הרב כהן ישראל מאיר שליט"א בוקשפן 2, רמות ד', ירושלים9289948450 בשעות הערבליטאי

הרב לוי אברהם שליט"א זוין 32, נווה יעקב, ירושלים 0504170911 בשעות הערב ירושלמי

הרב ליוש יוסף צבי שליט"א אבן גבירול 42, אלעד 052-7138913 rlayosh@gmail.comס לבודקה

הרב לנדסברג משה שליט"א נורוק 11, בני ברק 0548412659 בשעות הערב ליטאי

הרב גרבר מרדכי שליט"א רבי עקיבא 107, בני ברק 052-7616753 7616753@gmail.com ליטאי

הרב פריליך אלימלך שליט"א נ' המשפט 9, מודיעין עילית 053-3150616 E3150616@gmail.com ליטאי ומבוגרים

הרב צויבל ברוך שליט"א הרואה 19, רמות א', ירושלים 0527675016 בשעות אחה"צ והערב ליטאי

הרב קופרמן ירוחם שליט"א מסילת יוסף, מודיעין עילית 0504156679 בשעות הערב ליטאי

הרב קופשיץ משה שליט"א סמטת רחל 7, בני ברק 0548484939 ליטאי

הרב קצבורג דוד שליט"א נחלת שלמה 13, נתיבות 053-3133953 h0533133953@gmail.com ליטאי

הרב קצבורג מנחם שליט"א יהודה הנשיא 13, מודיעין עילית 054-8407402 9791375 @gmail.com ליטאי

הרב קרימלובסקי יצחק הכהן שליט"א רח' רבי יהודה הנשיא 18, מ.עילית 052-7668279 y27668279@gmail.com חסידי ופרק ב'

הרב קריצלר ישראל שליט"א הורדים 4, רכסים 0548415410 ליטאי

הרב רבינוביץ אליעזר שליט"א החי"דא 7, בית שמש 058-3281610 7652029@gmail.com ירושלמי

הרב רבינוביץ שלמה שליט"א נתיבות המשפט 87, מודיעין עילית 050-4116822 S0504116822@gmail.com ליטאי

הרב שמואל נאגר שליט"א נ' המשפט 12, מודיעין עילית 053-4105748 N0534105748@gmail.com ליטאי

הרב שפירא יעקב שליט"א סוקולוב 20, בני ברק 0548461897 משעה 23:00 ליטאי

הרב שפרבר יקותיאל שליט"א לוחמי הגטו 16, פתח תקווה 052-7672549 kutishper@gmail.com ליטאי

הרב שרעבי אביחי שליט"א משך חכמה 54, מודיעין עילית 050-4139964 avish964@gmail.com תימני

מיזם השידוכים – התוכניות שבדרך:

ימי עיון לשדכנים

גיוס אנשי צוות מהישיבות ומהסמינרים. מינוי והכוונת דמות פנימית מהישיבה או מהסמינר בתיאום עם הנהלת המוסדות להכוונת ולהדרכת התלמידים והתלמידות ולצורך מענה בבירורים להורים .

%d בלוגרים אהבו את זה: