שהשמחה במעונו

רבי משה בן מיימון

".. והמעלים עיניו …הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ... ועל לא תעמוד על דם רעך … ובטל מצות ... וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך…"

מרן החפץ חיים זיע"א

"כי יש לי לדבר אל הפרושים בני הישיבות. לומדים הם, חריפים הם ומתחדדים בפלפולא דאורייתא......"

מרן החזון איש זיע"א

"אינו מובן לי היטב הדייקנות יתירה בדברים שהרחיקום רבותינו ז"ל, כמבואר ברמ"א שכל מה שיתנו יקח בעין יפה, רצונו לומר בין רב למעט, ואז יצליח, והצלחה שמבטיח הרמ"א ודאי עדיף מהשתדלות". אגרות חזון איש (קסז):

מרן בעל קהלות יעקב זיע"א

"אשרי חלקם של התמימים והישרים בלבותם, אלו הבחורים היקרים שאינם מהלכים בגדולות ובנפלאות, והם צנועים וענוים, ואינם מדמים דמיונות שוא לא על עצמם ולא על המיועדת להם, והולכים בתום וביושר, והם מאוד מרוצים ..."

מרן הגרא"מ שך זיע"א

"כשהתארסתי לא קבלתי דירה … והנה הגיעו שמועות שיתכן שתפרוץ מלחמה. כל חברי שגרו בדירה משלהם היה קשה להם לעזוב את דירתם ורכושם... כיון שלא היתה לי דירה משלי וגרתי בדירה שכורה, לא הוקשה לי לעזוב את מקומי ולעלות לארץ ישראל...

מרן פוסק הדור הג"ר יוסף שלום אלישיב

אני מורה לכל השואלים אותי להצטרף לארגון החשוב שהשמחה במעונו (להג"ר יהודה סילמן שליט"א)

מעשה/ מרן הגראי"ל שטיינמן זיע"א

" הוי עובדא שאברך שאל את הגראי"ל כי בנו הת"ח הגיע לפרקו, כמה ממון מותר לו לדרוש עבורו. אמר לו רבנו "הרי רצונך במחותן בן תורה, ואם כן מסתמא אינו גביר ואין לו מה לתת. אל תדרשו זה מזה, והקב"ה יהיה בעזרכם". ובאמת..."

מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוקל

כמו שאסור לגנוב כדי לחתן את הבת, כך אסור לקחת חובות כשרגליים לדבר שלא יוכל להחזירם. (להג"ר שריאל רוזנברג והגר"ח מישקובסקי שליט"א).

הגאון הצדיק רי"י הלברשטאם

היום בעוונותינו הרבים רואים שאברך אחר חתונתו נהפך לאיש אחר, ואין בו עוד אותו החיות בעבודת הבורא יתברך כמו שהיה בו עד עתה, והטעם לזה שבחור זה הרבה בדרישות להוריו שיפזרו עליו ממון הרבה לקנות דירה מרווחת וכלים נאים והאב שאין בידו לענות על כל הדרישות צריך להמציא לו הממון בדרך עקלקלות שמעורב בזה כמה איסורי תורה וחששות של גזל... (שפע חיים ויצא)

הגאון רבי בנימין זילבר זצוק"ל

"ובקלות אפשר לעבור על "ארור מקלה אביו ואמו". ואם הי' העת והעט בידי הייתי צריך להאריך בבעיה כאובה זו, וזה בודאי מהגורמים העיקרים שבן דוד לא בא וכו'. ואולי גם בגלל זה הרבה פעמים אנו רואים מה שאין הזיווג עולה יפה, ולפעמים אין מצליחים וכו' . והרבה פעמים מרגישים שגורם זלזול בקדושת הנשואין וכו' ונעשה זה לסחר מכר וכו'. " (אז נדברו ט, נא)

הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

נמצאנו למדים שאם בחור ישיבה אומר לאביו "קח לי דירה עם כך וכך חדרים כי כן ראיתי אצל החברים שלי והיא ישרה בעיני", הרי זה בלא תחמוד דאורייתא..

הגאון הגדול רבי יצחק שיינר:

איך בן תורה יכול להתאכזר ולדרוש סכומים אגדיים? הציבור נהיה עקום לגמרי בענין זה, המצב זועק עד לב השמים.

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין:

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה.

הגאון רבי יששכר מאיר:

פקוח נפש ממש, וכולהו איתנייהו ביה.

הגאון רבי דוב צבי קרלנשטיין:

משפחות רבות התמוטטו מחמת זה, אשריכם שזכיתם, ותחזקנה ידיכם.

קרית אתא

בקריה כ 70000 אלף תושבים. החרדים כאלף משפחות מפוזרים באזור 'מרכז העיר' ולאחרונה גם בשכונת שביט. כ-200 משפחות שייכים לקהילת בני הישיבות והשאר סגנון בעלי בתים. יש כמה רחובות בהם יותר חרדים משאר העיר כמו רחוב "הציונות" ועוד. בבחירות האחרונות ג' קיבלו 721 קולות וש"ס 2,572 קולות. החסידים קהילה קטנה (מאקוועא) באזור ה50-60 משפחות

העיר קרית אתא מונה כ70 אלף תושבים ונחשבת לבירת הקריות, כשהיא מהווה מרכז קניות לכל הציבור החרדי באזור.

בעיר מתגוררות כאלף משפחות חרדיות ודתיות (ליטאים, חסידי מאקווא, חב"ד, ברסלב, בעלי תשובה, ש"ס ועוד).

נציגים בעיריה – 7 נציגים דתיים וחרדים כשנציג הקהילה עוה"ד הרב סימון יחד עם יו"ר דגל התורה בעיר הרב אלקנה ויסנשטרן מבצעים מהפיכה של ממש, בכל הקשור לאוכלוסיה החרדית בכלל ולקהילה הצעירה בפרט.

הקהילה הליטאית בעיר וותיקה מאוד. בשנים האחרונות הגיעו לעיר כ-50 משפחות צעירות שמשתלבות היטב עם וותיקי המקום.

מבחינת התשתית, הקהילה החדשה נבנית על הקהילה הוותיקה ויש בה את כל צרכי הדת. הקהילה מתבססת בעיקר במרכז העיר, אולם יש מקום להתרחבות גדולה במיוחד בשכונות העליונות במרחק הליכה מהקהילה הקיימת.

תלמוד תורה לבני אברכים "תורה בתפארתה" נוסד לאחרונה בנוסף לת"ת הוותיק שע"י החינוך העצמאי. בית ספר בי"ע מרכזי (חינוך עצמאי) בעיר לבנות היישוב כולו.

תיכון בי"ע אזורי (יש ששולחים לרכסים הקרובה מאוד).

גני ילדים לקהילה בנפרד.

4 כוללים בהם לומדים בני הקהילה ויש מקום לקבל נוספים.

הישיבה הגדולה "מעוז חיים" לבחורים מתחזקים ובה פועל כולל גדול.

יש"ק וותיקה שמגיעים אליה מכל האזור בראשות הגר"צ פוסטבסקי שליט"א.

רב הקהילה הגר"ש ליפשיץ שליט"א (חתן הגאון הגדול ר' אורי קלרמן זצ"ל). 

זמן נסיעה ברכב- כשעה מבני ברק וכשעה וחצי מירושלים.

תחבורה בקו ישיר לירושלים ובני ברק 5-4 פעמים ביום ובסופ"ש לרוב הריכוזים החרדים בארץ. מחירי דירות 3 חדרים, באזור הקהילה 600 אלף ₪ ומעלה ובשכונה העליונה 450 אלף ₪ ומעלה.

החיים בעיר באווירה נעימה כשהקהילה המתחדשת משתלבת יפה עם הקהילה הוותיקה.

בקהילה הוותיקה ניתן למצוא פסיפס של אברכים בני תורה לצד בעלי תשובה, חסידים ובני עדות המזרח שיחדיו מהווים כ-000,1 משפחות ברחבי העיר, כשדבר זה נותן למקום תחושה של חיים קהילתיים פורחים , שטיבלאך, מקוואות וכדו'.

הנציגים במקום מתחייבים כי הציבור שלנו יקבל כל מה שיצטרך ובמיוחד בשכונות העליונות בהן האוכלוסייה המקומית הזדקנה ויש שם הכול כולל מבני חינוך ובתי כנסיות בכל פינה, שהיום עומדים ריקים וממש מחכים לנו.

הקהילה מספקת את כל הצרכים בכדי שכל אחד יוכל לגור במקום כולל קופת צדקה, גמחי"ם,  עזרה ליולדות, מפגשים לנשים ופעילות קהילתית חברתית וכדו'.

התרשמות חברי הוועדה היתה שהמקום קורא לנו לבוא אליו ולפתח בו מקום חדש לעמלי תורה שיש בו הכול במחירים סבירים בהחלט ובאיכות חיים.

נציגי וועדת הדיור המקומית לקחו על עצמם לקבל את פני הבאים באיתור דירה, כולל וסידור עבודה.

המקום כשיר לקליטת 200-150 משפחות בשנה.

מוסדות חינוך: ישיבה גדולה למתחזקים, ישיבה לצעירים של הרב פוסטבסקי. גנים של רשת אגו"י אשכנזים ספרדים וגם גנים חסידים. ת"ת ליטאי תורה בתפארתה של הרב ויספיש. 2 חיידרים ספרדים של הקהילה האברכית. ת"ת של החינוך העצמאי של הרב רוטנברג. חיידר חסידי עד כיתה א'/ב. בית יעקב יסודי בניהולה של גב' אביטל רוטנר. בי"ס בני הישיבות הספרדים.. תיכון (בלי ה' ו') בניהולה של גב' שרה רוטנברג. אפשר גם להעזר במוסדות הלימוד ברכסים\חיפה

רב הקהילה הגר"ש ליפשיץ שליט"א,

כוללים: נפתח כולל של יששכר באהליך 35 אברכים.. כולל אברכים "בית ישראל ישעיהו". יש עוד כולל אשכנזי ותיק 20 אברכים. כולל נוסף עבור האברכים הצעירים, בראשות הגאונים הגר"ד בוברמן שליט"א והגר"א שוק שליט"א. 2 כוללים חסידיים. 5 ספרדים. כולל ערב וסדרי לימוד מיוחדים בערבים עם בעלי בתים מהסביבה.

מקומות תעסוקה: בקהילה משתדלים לסייע לכל אחת למצוא ‏ את העבודה המתאימה לה

תחבורה: יש תחבורה סדירה לב"ב\רכסים ולירושלים אפשר לנסוע דרך רכסים (שבה יש מספר נסיעות ביום). 10 ד' נסיעה (ברכסים). בסופ"ש יש אוטובוסים ישירים לב"ב ירושלים בית שמש מודיעין עילית. ביום יום לב"ב כל 1 שעה לירושלים כל 30 ד'

מחירי הדירות: שכירות 1550. קניה במרכז הישן 750-800 אלף שקלים, בשביט 3 חד' ב550 אלף

נציגים בעירייה: 1 לג' 3 לש"ס. המספר של האחראי הקהילה אלקנה ויסנשטרן 0548473524

עוד על הקהילה: בבתי ‏ הכנסת השונים מתקיימים שיעורי תורה ותפילות סביב השעון.

פעילות לנשים: לנשות הקהילה מתקיימים אירועים מיוחדים, ערבי נשים, שיעורים ועוד, כאשר לאחרונה ניתן דגש מיוחד, לסייע לעשרות המשפחות החדשות שהגיעו לעיר בקיץ האחרון, להשתלב ביתר קלות. ההרמוניה בין כל הקהילות טובה, דבר המשפיע על כלל צרכי הקהילות השונות. קופת החסד המרכזית משותפת לכלל הקהילות.

מאחר והמקום סמוך מאד לרכסים וחיפה (מרחק הדומה למרחקים בין השכונות בירושלים), התפתח מאד מרכז הקניות החרדי בעיר, ובו רשתות שיווק, מרפאות, מאפיות, חנויות ביגוד והנעלה, עד שכיום המקום הפך למטרופולין של ממש לציבור החרדי באזור חיפה, רכסים והקריות, ומשרת עשרות אלפי משפחות חרדיות מהסביבה כולה. קיימת תחבורה ציבורית סדירה לערי המרכז החרדיות ולרכסים הסמוכה.

בונים עכשיו בית חולים חדש בנוסף ל4 בתי חולים בחיפה (10ד' נסיעה מק"א). יש מפעלים באזור התעשייה איקאה היחיד בצפון, קניון עזריאלי, מרכז ביג . בנקים יש של כל החברות, לאומי, דיסקונט, פועלים , מזרחי, וכו'

  

 

עיתון מקומי

פורום

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

"גם לנישואי ילדים אסור לקחת חובות על עצמו כשאינו יודע ברגע הלקיחה מהיכן יפרע אותם. ואסור לסמוך על הנס". ('עומק הפשט' בשם הרב ח.ש.)

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

"ההתחייבויות של ההורים המה חורבן הדור לצערנו. לדעתי מוכרחים להפסיק זאת כליל, ואין היא דרכה של תורה להפיל על ההורים עול כספי כה כבד"

הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן:

דעת מו"ח מרן בעל ה"אבי עזרי זי"ע שצד החתן והכלה צריכים להתחלק בכל הוצאות שווה בשווה, ולתלמידיו המצויינים עודד להשתדך עם גבירים שהיה מצוי בשעתו, אולם חלילה לדרוש ממי שאין לו.

הגאון רבי יוסף ליברמן בעל משנת יוסף

"אמרתי לו: למה זה כבוד חמי נתן לי את חפציו השייכים לו, ומה טוב אני ממנו, ולמה מגיע לי יותר ממנו? הנה ייקח נא חזרה את כל אשר נתן לנו משלו, ואני קניתי לי הנצרך לי ובטחוני שהשי"ת יעזור. וכן הוי..."

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש:

אין שום מקור וסברא ומסורת בעולם כלל, שאבי הכלה צריך לתת פרוטה אחת יותר מאבי החתן.

הגאון רבי יהושע אייכנשטיין:

זהו השחתת המידות וקלקול כל החינוך הטהור להסתפק במועט ולא לחיות על חשבון השני.

הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

"שלא ייווצר מצב שקונים דירה זולה יותר, ועדיין צד הכלה צריך לשלם סכומי עתק. ובאמת גדולי ישראל נתנו דעתם בנושא זה בצורה נחרצת..."

הגאון רבי ישראל מאיר וייס:

כמה אנשים עוד צריכים למות מחמת זה עד שיעשו משהו בענין?

הגאון רבי צבי רוטברג:

בדוק ומנוסה שהבחורים שהולכים בצניעות ומסתפקים במועט זוכים לסע"ד מיוחדת.

קריאת גדולי ישראל

" לקנות דירות לבניהם ולבנותיהם אך ורק במקומות התורה הזולים בצפון ובדרום, ולהסתפק במועט ... שהורי הבנות לא יתחיבו יותר מ180 א' ש"ח והורי הבנים לא יתחייבו יותר מ100 א' ש"ח..."

קריאת ראשי הישיבות

"לגור במקומות רחוקים יותר.. וק"ו להורים משני הצדדים שלא לדחקם ולצערם... לא לבקש להטיל על חמיו וחמותו ממון שאין לו... ראוי שישאו הצדדים בעול שווה בשווה..."