רבי משה בן מיימון

".. והמעלים עיניו …הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ... ועל לא תעמוד על דם רעך … ובטל מצות ... וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך…"

מרן החפץ חיים זיע"א

"כי יש לי לדבר אל הפרושים בני הישיבות. לומדים הם, חריפים הם ומתחדדים בפלפולא דאורייתא......"

מרן החזון איש זיע"א

"אינו מובן לי היטב הדייקנות יתירה בדברים שהרחיקום רבותינו ז"ל, כמבואר ברמ"א שכל מה שיתנו יקח בעין יפה, רצונו לומר בין רב למעט, ואז יצליח, והצלחה שמבטיח הרמ"א ודאי עדיף מהשתדלות". אגרות חזון איש (קסז):

מרן בעל קהלות יעקב זיע"א

"אשרי חלקם של התמימים והישרים בלבותם, אלו הבחורים היקרים שאינם מהלכים בגדולות ובנפלאות, והם צנועים וענוים, ואינם מדמים דמיונות שוא לא על עצמם ולא על המיועדת להם, והולכים בתום וביושר, והם מאוד מרוצים ..."

מרן הגרא"מ שך זיע"א

"כשהתארסתי לא קבלתי דירה … והנה הגיעו שמועות שיתכן שתפרוץ מלחמה. כל חברי שגרו בדירה משלהם היה קשה להם לעזוב את דירתם ורכושם... כיון שלא היתה לי דירה משלי וגרתי בדירה שכורה, לא הוקשה לי לעזוב את מקומי ולעלות לארץ ישראל...

מרן פוסק הדור הג"ר יוסף שלום אלישיב

אני מורה לכל השואלים אותי להצטרף לארגון החשוב שהשמחה במעונו (להג"ר יהודה סילמן שליט"א)

מעשה/ מרן הגראי"ל שטיינמן זיע"א

" הוי עובדא שאברך שאל את הגראי"ל כי בנו הת"ח הגיע לפרקו, כמה ממון מותר לו לדרוש עבורו. אמר לו רבנו "הרי רצונך במחותן בן תורה, ואם כן מסתמא אינו גביר ואין לו מה לתת. אל תדרשו זה מזה, והקב"ה יהיה בעזרכם". ובאמת..."

מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוקל

כמו שאסור לגנוב כדי לחתן את הבת, כך אסור לקחת חובות כשרגליים לדבר שלא יוכל להחזירם. (להג"ר שריאל רוזנברג והגר"ח מישקובסקי שליט"א).

הגאון הצדיק רי"י הלברשטאם

היום בעוונותינו הרבים רואים שאברך אחר חתונתו נהפך לאיש אחר, ואין בו עוד אותו החיות בעבודת הבורא יתברך כמו שהיה בו עד עתה, והטעם לזה שבחור זה הרבה בדרישות להוריו שיפזרו עליו ממון הרבה לקנות דירה מרווחת וכלים נאים והאב שאין בידו לענות על כל הדרישות צריך להמציא לו הממון בדרך עקלקלות שמעורב בזה כמה איסורי תורה וחששות של גזל... (שפע חיים ויצא)

הגאון רבי בנימין זילבר זצוק"ל

"ובקלות אפשר לעבור על "ארור מקלה אביו ואמו". ואם הי' העת והעט בידי הייתי צריך להאריך בבעיה כאובה זו, וזה בודאי מהגורמים העיקרים שבן דוד לא בא וכו'. ואולי גם בגלל זה הרבה פעמים אנו רואים מה שאין הזיווג עולה יפה, ולפעמים אין מצליחים וכו' . והרבה פעמים מרגישים שגורם זלזול בקדושת הנשואין וכו' ונעשה זה לסחר מכר וכו'. " (אז נדברו ט, נא)

הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

נמצאנו למדים שאם בחור ישיבה אומר לאביו "קח לי דירה עם כך וכך חדרים כי כן ראיתי אצל החברים שלי והיא ישרה בעיני", הרי זה בלא תחמוד דאורייתא..

הגאון הגדול רבי יצחק שיינר:

איך בן תורה יכול להתאכזר ולדרוש סכומים אגדיים? הציבור נהיה עקום לגמרי בענין זה, המצב זועק עד לב השמים.

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין:

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה.

הגאון רבי יששכר מאיר:

פקוח נפש ממש, וכולהו איתנייהו ביה.

הגאון רבי דוב צבי קרלנשטיין:

משפחות רבות התמוטטו מחמת זה, אשריכם שזכיתם, ותחזקנה ידיכם.

עפולה

עיר בהרי עמק יזרעאל, מטרופולין ובירת חלק גדול מהצפון. עם הרגשה של רוגע ושלוה כמו בכפר

העיר עפולה מונה קרוב ל- 50 אלף תושבים ומתפתחת בצעדי ענק בבניה מאסיבית. תושבי העיר בחלקם הגדול שומרי מסורת ומכבדים את הדת.

מיקום הקהילה- שכונת גבעת המורה, המבודדת לגמרי מהעיר.

הקהילה הוקמה לפני חמש שנים ומונה כ-200 משפחות.

חרדים נוספים בעיר כ- 150 משפחות המשתייכות לחסידות ויז'ניץ בשכונה הסמוכה- עפולה עילית, מאות משפחות מבני עדות המזרח וחסידי חב"ד בכל רחבי העיר, כשמאות בתי כנסיות פזורים בכל פינה בעיר כולה, זכר לימים עברו.

נציגים במועצת העיר – 1 דגל התורה הרב מנחם גולד ו- 2 דתיים.

בתלמוד תורה לבני הקהילהשבהנהלת הרב גרינשטייןשליט"א כל הכיתות מאוכלסות, כשבת"ת כ-200 ילדים כ"י.

בית ספר לבנות עד כתה ה' (כתה א' מונה כ- 30 מבנות הקהילה).

4 כוללים עיקריים במקום, יששכר באוהליך (70 ,(נחלת משה (30 ,(תורת שמעון (20 ,(הלכה (16 ( ועוד כוללים נוספים באזורים סמוכים.

בשנה"ל הבעל"ט עתידות בעזרת ד' להיפתח במקום שתי ישיבות קטנות.

זמן נסיעה ברכב כשעה מבני ברק וכשעה וחצי מירושלים.

תחבורה – לב"ב 7 נסיעות מהדרין ביום ( קו 984 ,(כש- 2 מהן קו ישיר (994 (מהשכונה וזאת בנוסף לרכבת ותחבורה כל 20 דקות למרכז הארץ. לי-ם 5 נסיעות מהדרין ביום (קו 982 (וכל שעה עגולה מתחנה מרכזית. בסופי שבוע תחבורה לרוב הריכוזים החרדיים בארה"ק.

רבני הקהילה: הגר"נ רוטשילד, הגרב"שלנג (מו"ץ הקהילה) וראשהישיבה הגר"ר בלוםשליט"א. תעסוקת נשים מלאה במוסדות החינוך, במזכירות כללית ורפואית ועוד.

מחירי דירות 4-3 חדרים 550-350 אלפי ₪.

הישיבה הגדולה עפולה (נחלת עפולה) בשכונה הסמוכה מונה כ-150 בחורים.

במקום צרכי קהילה, מקווה , עירוב, מכירות חסד, עזרה ליולדות, גמחי"ם וכדו'.

בית חולים "העמק" פועל ב"סמוך ונראה" לשכונה ויש בו נציג ציבור חרדי.

הקהילה פרוסה על פני שכונת גבעת המורה, שהיא השכונה הגבוהה בעיר מבחינה גיאוגרפית,  הנוף בה מדהים ומזג האוויר סביר (כלל תושבי השכונה כ-500,1.(

האוכלוסייה המקורית מזדקנת וברובה עוליםממרוקו וארצות המזרח וכן מאתיופיה וחבר העמים. הקהילה נוסדה לפני כ-5 שנים, ומתפתחת בקצב מהיר מאוד בכל המובנים. 

בקהילה אנשים מסורים שעובדים ללא לאות בעזרה לכלל ולפרט ובמיוחד בשמירה על מחירי הדיור ולקיחת אחריות על תעסוקה ופרנסה.

הקהילה מתמודדת בכבוד עם קשיי ה"בראשית" באיתור מבנים למוסדות החינוך ובתי הכנסיות.

האווירה בקהילה חמה ושמורה מאוד, תוך הקפדה על כללי הצניעות והקדושה כפי הוראת גדולי ישראל.

התושבים במקום מלאי גאווה ושמחה ופטריוטים נלהבים לקהילה ולמוסדות.

הקבלה לקהילה ולמוסדותיה וההשתלבות בה מותנים באישור וועדת הדיור המקומית. 

הקהילה מפעילה וועדת דיור חזקה ועקבית מאד המקפידה על שמירת התקנות של וועדת הדיור עד כדי הטלת סנקציות חמורות על מי שמפר את הכללים, בין להשקעה ובין למגורים,  וזאת במטרה לשמר את מחירי הדיור הזולים. 

וכן ניתן להשתמש ב"רכבת העמק" שמחברת את העיר עם חלק מערי המרכז

הקהילה מסוגלת לקבל לתוכה מידי שנה 100-50 משפחות חדשות.

התושבים רובם חילונים אך בעל לב חם ליהדות ומסורת. חלק גדול דתיים. התושבים החרדיים רצויים ואהודים במקום. ראש העיר, אבי אלקבץ, קשוב מאוד לצורכי התושבים החרדים.

איכות חיים שקשה למצוא כמותה במקומות אחרים. בניינים נמוכים עד שלוש קומות, יש דירות ענק של 100-120 מטר מרובע, כולל מרפסות וחצרות ענק ונוף הררי מהמם.

אופי הקהילה

הקהילה המרכזית: ליטאית. בוגרי ישיבות, רוב מוחלט אברכי כולל ברמה רוחנית גבוהה ('כמו בקרית ספר'), עם מרא דאתרא בעל שיעור קומה שמנווט את הקהילה על כל צעד ושעל, ואף ניתן להתייעץ איתו באופן אישי.

מספר משפחות חרדיות: בעיר 1200 משפחות חרדיות. מאות משפחות נוספות רכשו דירות בעיר וממתינים לאכלוס.

הקהילה הליטאית בגבעת המורה (הסמוכה לעפולה עילית) מונה כ-350 משפחות.

קהילת חסידי ויזניץ' מתגוררים בעפולה עילית, הקהילה מונה כ-220 משפחות, כאשר 300 משפחות נוספות כבר רכשו דירות בפרויקטים הנבנים במקום.

קהילת בני תורה ספרדים בנישאות הגר"ש בעדני שליט"א ובראשות הקהילה עומד הגאון הרב יצחק עמרני שליט"א , מונה כ-200 משפחות. בקרוב אמורים כ-150 משפחות נוספות להצטרף לקהילה לאחר שרכשו דירה בפרויקטים הנבנים בעיר. עיקר מושבם של בני הקהילה בעפולה עלית אך הקהילה פועלת גם בשאר רחבי העיר.

קהילת חב"ד עם כ-100 משפחות. קהילת נצח ישראל הליטאית בעפולה עילית מונה כיום 40 משפחות ומאות משפחות ממתינות להצטרף לקהילה עם קבלת דירתם. עוד מגוון קהילות קבעו מושב בעפולה כמו מאקווא, ברסלב ועוד.

בבחירות האחרונות קיבלו מפלגת ש"ס – 1925 ויהדות התורה – 1054.

שכונות מגורים: עפולה עילית, גבעת המורה. הקהילות מסוגלות לקלוט מידי שנה עוד כמאה משפחות חדשות ויותר בשכונות הוותיקות. יש בניה חדשה בעיר, הנושקת לגבעת המורה ויוצרת עמה רצף. מדובר ברחוב חד-סטרי, שמסביבו אין עוד בניינים, עם נוף וכיווני אוויר נהדרים. מדובר בהיקף של למעלה מ300 יחידות דיור ועוד היד נטויה בעז"ה. כל הרוכשים יעברו דרך הקהילה המשווקת את הדירות, בליווי מקצועי צמוד.

+ פרויקט 200 דירות בעפולה עילית. ועוד בניה סמוך לבנינים החדשים של חסידות ויזניץ

בתקופה האחרונה התחילו רכישות של חרדים בשכונת "נוף יזרעאל", כפי הנראה כ75 אחוז מהרוכשים חרדיים. השכונות האלה במרחק נסיעה עם אוטובוס משכונות עפולה עילית – גבעת המורה. 3 ד' נסיעה.

תיאור השכונות: כל הבנינים חדשים – לא רבי קומות. מרחבים ירוקים אדירים + 2 פארקים ענקיים פארק עפולה ופארק סי 1. בין השכונות – תחנת הרכבת – צומת עוקף עפולה (היציאה מהעיר) – בית חולים העמק. – 10 ד' נסיעה ממרכז העיר.

רבני הקהילות: המרא דאתרא של קהילת בני התורה הגר"נ רוטשילד שליט"א, המרא דאתרא של קהילת ויז'ניץ הגרמ"מ טאבאק שליט"א, רב ומו"צ הקהילה הגרב"ש לנג שליט"א, וראש הישיבה הגרייר בלום שליט"א.

קהילת בני תורה ספרדים בנשיאות הגר"ש בעדני שליט"א ובראשות הקהילה עומד הגאון הרב יצחק עמרני שליט"א , מונה כ-200 משפחות. בקרוב אמורים כ-150 משפחות נוספות להצטרף לקהילה לאחר שרכשו דירה בפרויקטים הנבנים בעיר. קרא עוד 

לתיקיית קבצים מידע עפולה מתעדכן - לחץ כאן
Recent Posts

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

"גם לנישואי ילדים אסור לקחת חובות על עצמו כשאינו יודע ברגע הלקיחה מהיכן יפרע אותם. ואסור לסמוך על הנס". ('עומק הפשט' בשם הרב ח.ש.)

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

"ההתחייבויות של ההורים המה חורבן הדור לצערנו. לדעתי מוכרחים להפסיק זאת כליל, ואין היא דרכה של תורה להפיל על ההורים עול כספי כה כבד"

הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן:

דעת מו"ח מרן בעל ה"אבי עזרי זי"ע שצד החתן והכלה צריכים להתחלק בכל הוצאות שווה בשווה, ולתלמידיו המצויינים עודד להשתדך עם גבירים שהיה מצוי בשעתו, אולם חלילה לדרוש ממי שאין לו.

הגאון רבי יוסף ליברמן בעל משנת יוסף

"אמרתי לו: למה זה כבוד חמי נתן לי את חפציו השייכים לו, ומה טוב אני ממנו, ולמה מגיע לי יותר ממנו? הנה ייקח נא חזרה את כל אשר נתן לנו משלו, ואני קניתי לי הנצרך לי ובטחוני שהשי"ת יעזור. וכן הוי..."

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש:

אין שום מקור וסברא ומסורת בעולם כלל, שאבי הכלה צריך לתת פרוטה אחת יותר מאבי החתן.

הגאון רבי יהושע אייכנשטיין:

זהו השחתת המידות וקלקול כל החינוך הטהור להסתפק במועט ולא לחיות על חשבון השני.

הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

"שלא ייווצר מצב שקונים דירה זולה יותר, ועדיין צד הכלה צריך לשלם סכומי עתק. ובאמת גדולי ישראל נתנו דעתם בנושא זה בצורה נחרצת..."

הגאון רבי ישראל מאיר וייס:

כמה אנשים עוד צריכים למות מחמת זה עד שיעשו משהו בענין?

הגאון רבי צבי רוטברג:

בדוק ומנוסה שהבחורים שהולכים בצניעות ומסתפקים במועט זוכים לסע"ד מיוחדת.

קריאת גדולי ישראל

" לקנות דירות לבניהם ולבנותיהם אך ורק במקומות התורה הזולים בצפון ובדרום, ולהסתפק במועט ... שהורי הבנות לא יתחיבו יותר מ180 א' ש"ח והורי הבנים לא יתחייבו יותר מ100 א' ש"ח..."

קריאת ראשי הישיבות

"לגור במקומות רחוקים יותר.. וק"ו להורים משני הצדדים שלא לדחקם ולצערם... לא לבקש להטיל על חמיו וחמותו ממון שאין לו... ראוי שישאו הצדדים בעול שווה בשווה..."