עזרי מעם ה'

תפילות

תפילה לבחור למצא כלה הגונה מהשל"ה הקדוש

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתתמלא רחמים עלי ותזמין לי בת זוג נאה יראת ה' ובעלת מדות טובות ובעלת מזל טוב וטובת שכל ויעלת חן ומוצלחת ומבורכת בכל כי בזה נוכל להקים בית בישראל כמו שציוויתנו בתורתך הקדושה ואתם פרו ורבו והיה הנערה אשר ידברו לי עליה והיא ראויה ובעלת יראת ה' ומדות טובות ומזל טוב והוגנת לי ברחמיך הרבים תחון עלי ותטה ליבי לגמור הדבר בטוב לנו בעולם הזה ובעולם הבא

תפילה למציאת הזיווג מהרב חיד"א זיע"א בספרו עבודת הקודש

רבונו של עולם בחסדך יצרת עולמך ובראת אדם ועשית לו עזר וצויתנו לישא אשה ולהוליד בנים והחמירו עבדיך רז"ל שלא לאחר מצוה זו ויען חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא תלויים כמעט באשה ובעונותינו הרבים אין עוד נביא ולא בעלי רוח הקודש לדעת איזו ראויה כדי לקיים מצותיך לכן בלב נשבר באתי להפיל תחינתי לפניך אב הרחמן ויהי רצון מלפניך אלוקינו ואלוקי אבותינו שתתמלא ברחמים עלי ותזמין לי בת זוג נאה יראת ה' ובעלת מדות טובות ובעלת מזל טוב וטובת שכל ומוצלחת ומכורכת כי בזה אוכל לעבוד עבודת הקודש בלי טירדה והיה הנערה אשר ידברו לי עליה והיא ראויה ויש לה יראת ה' ומדות טובות ומזל טוב והוגנת לי ברחמיך הרבים תחון עלי ותטה ליבי לגמור הדבר באופן שאוכל לקיים מצותיך וטוב לי בעולם הזה ובעולם הבא אל מלא רחמים רחום חנון שומר תומך מציל ישר פודה (יכוין ראשי תיבות רח"ש תמי"ף) עוזרני על דבר כבוד שמך עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך חונני וענני ושמע תפלתי (יכוין בשם אראריתא) כי אתה שומע תפילת כל פה ברוך שומע תפילה (יכוין בשם אוב"ץ אזביג"ה) יהיו לרצון אמרי פי וגו'

תפילה לבת למצא בחור הגון מספר אורחות צדיקים

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שתתמלא רחמים עלי ותזמין לי בן זוג נאה ירא ה' ותלמיד חכם ובעל שכל ומדות טובות ומוצלח ומבורך בלימודו ובעניניו כי בזה נוכל להקים את בית ישראל כמו שציווית אותנו בתורתך הקדושה ואתם פרו ורבו והיה הבחור אשר ידברו לי עליו והוא ראוי לי ויש לו יראת ה' ומדות טובות ומזל טוב והגון לי ברחמיך הרבים תחון עלי ותטה ליבי ולב הורי לגמור הדבר וטוב לנו בעולם הזה ובעולם הבא

***

אבי הרחמן, בשעת תפילה זו, פתח שערי שמיים ותאזין לתפילתנו ברחמים ותקבל אותה בשמחה. ויהי רצון שבזכות כל הצדיקים, אל תשיב תפילתנו ריקם. אבא שבשמים שלח לכל בנותיך ובניך ישראל זיווגים הגונים בקרוב בזמנם. "אֱלֹהִים מוֹשִׁיב יְחִידִים בַּיְתָה", אתה ה' האלקים האל הגדול, הגיבור והנורא, אתה עשית את השמים ואת הארץ ובחסדך יצרת עולמך, אתה הוא יוצר האדם הקדמון ועשית לו עזר כנגדו ובראת איש ואשה ורשמת בהם שמך הקדוש יו"ד באיש וה"א באשה, וציוותנו במצוה הראשונה בקיום פריה ורביה ליישב עולמך, לכן אבי אב הרחמן, באתי להפיל תחינתי לפניך בלב נשבר ונדכה שתתמלא ברחמים על כל בנות ובני ישראל ועלי בתוכם אמתך (___ בת ___) ותזמין לכל בנות ובני ישראל ולי בתוכם את זיווגי הנכון והראוי לי בעִתו ובזמנו ושלא תיפול טעות במזלי, צנוע, ירא שמים, ראוי, הגון, בעל שכל ומזג טוב, לב טוב, מוצלח ומבורך, שיהיה בעל מידות טובות, סלחן, ותרן, בחור שדן כל אדם לכף זכות וגומל חסדים ומזכה את הרבים, חכם, בעל שמירת עיניים ואוזניים ופה, שידע לשלוט על יצרו ושלא יתפתה לשום אשה אחרת מלבדי, בחור שלומד כל היום תורה לשמה במסירות נפש ובהתלהבות ובתמידות, בחור שמסתפק במועט, נאה במראהו ונאה במעשיו, גבה קומה, שואף להתעלות בלימוד התורה. שיהיה מדקדק במצוה קלה כבחמורה, שיהיה בריא בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, ושלא תהיה בו מחלה ח"ו כל ימי חייו, ללא כאב ומכאוב, ולא צער, רפיון, פגע, נגע וכשלון ח"ו, שיהיה מכבד כל אדם באשר הוא. שיהיה מכבד את הורי, נקי בגופו, אהוב על הבריות, שתהיה לו סייעתא דשמיא בכל מעשה ידיו. שיהיה מאיר באושר ועושר, כבוד ופרנסה טובה, חן וחסד ורחמים בעיניי ה' ואדם, זיווג עם רצון ושאיפה להקים בית של תורה אמיתי.

אתה יצרתני, אתה בראתני, אנא זווג לי זיווג הגון, זיווג של זרע בר קיימא, זיווג של ברכה, בן תורה שיהיה שמח בי, ושיהיו בו כל מידות טובות שיש בעולם, שתהיה לו ענוה כמשה רבינו, ירא שמיים כדוד המלך, מידת השלום כאהרן הכהן, שמחה כהאר"י הקדוש, קדושה כ"אור החיים" הקדוש, חסיד כ"בעל שם טוב", בעל אמונת חכמים תמימה וטהורה כר' נתן, שיגיע להשגות רוחניות גבוהות כר' נחמן, בעל אהבת ישראל כר' לוי יצחק מברדיצו'ב, בעל שמירת הלשון כ"חפץ חיים", קדושת המחשבה כ"בן איש חי", מידת היסוד כיוסף הצדיק, מתמיד בלימוד כהגר"א הקדוש, שתהיה לו הכנסת אורחים ומידת החסד כאברהם אבינו, מידת הגבורה כיצחק אבינו ומידת האמת כיעקב אבינו.
שלא יהיה בינינו לא כעס ולא רוגז, לא קנאה, לא תחרות ולא שום קטטה וקפדנות ולא איבה ולא שנאה ח"ו. אלא שתהיה בינינו אהבה תמידית ורוח נמוכה ושמחה וסובלנות וסבלנות.

"קָרָאתִי בְכָל-לֵב עֲנֵנִי ה' חֻקֶּיךָ אֶצּרָה", "וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ ה' עֵת רָצוֹן אֱלֹהִים בְּרָב-חַסְדֶּךָ עֲנֵנִי בֶּאֱמֶת יִשְׁעֶךָ".

ה' יתברך, זווג לי זיווג הכי טוב בשבילי בשעה ובזמן המתאים, שיגיע ללא מניעות כלל ושכבר בפגישה הראשונה אני ארגיש ואדע שזהו זיווגי. ויהי רצון שכל ההיכרות שלנו תיעשה מן הקדושה והצניעות והזריזות ולא יהיו ח"ו מניעות – לא מהצד שלי ולא מהצד שלו, שתהיה בינינו תקשורת חיובית ושהוא ימצא חן בעיניי ואני אמצא חן בעיניו ונחיה ביחד בשמחה רבה באהבה, אחווה, שלום ורעות ופרנסה טובה ומבורכת בשפע לעבודתך. תן שלום ביני לבין הוריו ובינו לבין הוריי, והטה ליבי ולב הוריי (ומשפחתי) וליבו ולב הוריו (ומשפחתו) לגמור את הדבר בכי טוב. ויהי רצון ובני משפחתו יהיו אנשים טובים, אנשי חסד בעלי מידות טובות ויראת שמיים. ויהי רצון שההורים שלנו יחתנו אותנו מתוך שמחה אמיתית, בריאות, פרנסה טובה ומבורכת, ללא קשיים, ושנשפיע שפע קדושה וטהרה ושמחה על כל סובבנו. זכנו ליישוב הדעת ולקיים כל מצוותיך לשם שמיים מתוך שמחה אמיתית ויתקדש שמך על ידינו.
שנזכה לאהבת הנשמות ולא רק אהבת הגוף ונזכה למלא את החיסרון אחד של השני, שהאהבה שתשרה בינינו תהיה אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שאינה בטלה לעולם, אהבה נצחית שנכבד ונעריך ונתמוך אחד בשני ונהיה חברים הכי טובים אחד של השני שנקשיב ונייעץ ונתייעץ אחד עם השני עצות מועילות, נעודד ונשמח אחד את השני כל ימי חיינו. ויהי רצון שאזכה בעז"ה ללידות קלות כתרנגולת ושבן זוגי יעזור לי בגידול הילדים ונזכה לגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים, ושנהיה בריאים אנו וילדנו בכל אברינו וגידנו ושלא יהיה בנו מחלה ולא מַדְוֵה ולא כאב ומכאוב ולא צער ורפיון ולא פגע ונגע ולא כשלון כל ימי חיינו, ונזכה תמיד לאושר ועושר וכבוד ופרנסה טובה ומבורכת וחן וחסד בעיני ה' ואדם. אמן.

אבא, זכנו שלא יהיה שום צער ח"ו ביום שמחתנו ותבנה ביתי בחיי אבי ואמי, קרובי, מכרי ומשפחתי ושנזכה לחופה שכל מלאכי השרת ישתתפו בה ויהיו לנו את כל האמצעים להקים חתונה מכובדת ונאה שלא יחסר בה דבר, חתונה עם הרבה קדושה וצניעות ושלא חלילה יפרצו את גדרי הצניעות, שלא תהיה תקלה תחת ידינו ח"ו, יהי רצון שנזכה למחילת עוונות ברחמים רבים ומתוך רוב שמחה ולא מתוך ייסורים או צער חלילה, שיהיה קידוש ה' גדול בחתונה ומי שיהיה בחתונה יחזור בתשובה שלמה לפניך. יהי רצון שאזכה לבטל רצוני מפני רצון בעלי ושנינו נבטל רצוננו לפני רצונך יתברך. יהי רצון שנזכה להשיג דירה נאה מכובדת ומרווחת ויהיו לנו את כל האמצעים להקים בית מכובד ויפה, מקום שבו אני בעלי וילדנו נוכל לעבוד אותך באופן הכי טוב. ויהי רצון שיהיה ביתנו מלא שמחה וטוב, מלא שפע וברכה מכל מילי דמיטב, ובביתנו ישרו השלום והשלווה, הברכה והשמחה. ושנזכה לשכנים טובים, אנשי חסד, יראי שמים, בעלי מידות טובות, מקום שבו חינוך ילדינו יצליח ושלא יכשל חלילה ושלא תהיה תקלה תחת ידינו בחינוכם.

ויהי רצון שאני אמתך ( ___ בת ___ ) אהיה אשה טובה לבעלי, אשה שמחה ומאושרת כל ימי חיי, אשת חיל. יהי רצון שלעולם לא יהיה לנו קשיי פרנסה, כדי שנוכל להתקדם בחיינו על פי התורה הקדושה ללא קושי ושנזכה לדור ישרים מבורך, לזרע של קיימא, בנים ובני בנים, צדיקים, בעלי מידות טובות, יראי שמים, ילדים שיאירו את העולם בתורה ובמצוות ובמעשיהם הטובים, ושיהיו להם ילדים צדיקים שלא יכשלו לעולם ולא יחסר להם דבר לעולם. וכן נזכה לבנות צדיקות, צנועות ונשות חייל. ושנזכה שכל צאצאינו ישמרו תורה ומצוות וילכו בדרך ה' תמיד, ושיזכו לכבד אותי ואת בעלי, ונזכה לחופתם בעודנו בחיים מתוך בריאות שמחה ופרנסה טובה ומבורכת. ויהי רצון שלא תשלוט בנו עינא בישא ואזכה שבעלי ילמד תורה כל היום ולא נדאג לפרנסה ונהיה שמחים שמחה אמיתית ונעשה לך ולהורינו נחת רוח תמיד.

ויהי רצון שהבחור אשר יבחרו לי מן השמים במאמרו של משדד המערכות, יהיה זיווג ראשון ואחרון לכל ימינו אמן. "יִהְיוּ לְרָצוֹן אִמְרֵי-פִי וְהֶגְיוֹן לִבִּי לְפָנֶיךָ ה' צוּרִי וְגאֲלִי", "וִיהִי נעַם ה' אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ". אָמֵן כֵּן יְהִי רָצוֹן.

סגולות 

תורה שבכתב: 

לומר שירת הים בכוונה

לומר פרשת קרבנות הנשיאים (במדבר ז, א – פו)

לקרוא פרשיות בתורה בעניני נשואין בחומש בראשית כגון בפרשת חיי שרה, ובפרשת שמות נישואי משה, ולכוון בשעה שקוראים בהם בתורה, וכן כשקוראים  בברכות כגון בפסוקים ברוך אתה בבואך וגו' ברוך פי בטנך וגו'

לומר תהלים מזמור קכא אחר שמו"ע ואח"כ תפלת החיד"א (מובאת להלן)

לומר אחר שחרית ומנחה מזמורים לב, לח, ע, עא, קכד

מזמור לב בכל יום

מזמורים קכז, קכח

לומר אותיות שמו ושם אמו בפ' קיט

מזמור "ממעמקים" ז' פעמים

לומר פעמיים כל ספר תהלים

לומר שיר השירים ארבעים יום

לקבל עליית רביעי בפרשיות מחוברות

לעלות לשלישי בפרשת אמור

תורה שבע"פ

לימוד מסכת כתובות בעיון

מסכת קדושין בבלי וירושלמי

מסכת כלה

לסיים איזה מסכת

ללמוד הלכה בכל יום

ללמוד הלכות השבת אבידה

ללמוד הלכות פו"ר בשו"ע

ללמוד הלכות שדוכין

ללמוד בספר זרע שמשון

ללמוד "תוכחת חיים" פ' בראשית עניני אישות

מקומות הקדושים, ומקומות תפלה נוספים:

תפילה בעמוקה ולומר מדברי תורה של ר"י בן עוזיאל ולהדליק נר לע"נ

קבר רבי יהודה בר עלאי

קבר רבי עקיבא

קבר רבי לייב בעל היסורים

לבחור- להתפלל ליד באר מים

לבחורה – להתפלל ליד נחל מים

סגולות מיוחדות במועדים

שבת

לקבל שבת לפני הזמן

להתפלל על זה בשעת הדלקת הנרות

להקפיד על הלכות שבת

פסח –

לבחורה – פתיחת הדלת בליל הסדר

לבחור "הסרת הקערה" בליל הסדר

לתת לו לאכול את הזרוע למחרת הסדר

/לשים הזרוע בכיסו הימיני בחוה"מ ללא ידיעתו וכשילבש ויגלה מובטח לו שיתארס באותה שנה

להתפלל על זה בשביעי של פסח ובמיוחד בליל אחר חצות

ראש השנה

לעמוד בברכת כהנים בר"ה עם ידים פתוחות

יו"כ

בנעילה שהש"ץ בנעילה יכוון ביעלה ויבא במלת "לטובה"

סוכות

לבקש בליל הושענא רבא

לבחור – לקבל עליית "כל הנערים"

לבחורה- לטאטא הסוכה בלילות חוה"מ 3 פעמים

בחנוכה

כששורפים הפתילות לעבור על האש ב' פעמים

חודש שבט

חודש זה מסוגל להתפלל על שידוך

תענית אסתר

לומר מזמור כב

סגולת נוספות

ללמוד שתי הלכות חפץ חיים כל יום

ללמוד פרק כה ממסילת ישרים כל יום

ללמוד עם אחרים שצריכים או לשלם עבורם שכר לימוד

להקפיד בעניין אמן

לוותר לאח/אחות הבאה שיעקוף אותו בשידוכים

שילוח הקן

קידוש לבנה

לתת צדקה לע"נ רבי מאיר בעל הנס ולומר בפה "אלקא דמאיר ענני, רבון העולמים הזמן לכל מי שצריך מבחורי ישראל שידוך בנקל ובתוכם לי פלוני בן פלוני"

להרבות צדקה להכנסת כלה.

לפני פגישה ראשונה לפתוח ספר תהלים ולומר עשרה פרקים משם והלאה (ויש גורסים חמשה) ולומר יה"ר מלפניך ה' או"א, את הטוב תקרב ואת הרע תרחק והטוב בעיניך עשה.

לבקש בשמע קולנו במנחה

לכוון ב"ותקננו בעצה טובה מלפניך"

להתפלל על אחרים שצריכים שידוך

להרבות בחסד

לעזור לחשוכי בנים

הכנסת אורחים

כבוד אב ואם

להזהר ממכשירים אסורים

שההורים יעזרו בשדוכים לאחרים

לקבל ברכה ממי שעוסק בשדוכים לש"ש, ואפילו אם מקבל שכר

צניעות האם והבת

ברכת צדיק

לכוון בשים שלום

הלל והודאה

לשמור שברי צלחת מ"תנאים"

לבקש ברכה ממי שעוסק במצוה

לכוון בזמני פתיחת הארון כשאומרים ותיהב לי בנין דכרין וכו'

לבחור – ייחד כוס לשבירה בחופה בעז"ה

הבדלה על יין

ברכת הזימון

גידול זקן

לבחורה – להכין טלית חדשה לחתן שיהיה בעז"ה

שתקפיד להתפלל שחרית

שעשו לה קידוש בלידתה ולומר ד"ת והודיה

כמו כן כל הסגולות לזרע של קיימא הם גם סגולות לשידוך

%d בלוגרים אהבו את זה: