שהשמחה במעונו

מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוקל

כמו שאסור לגנוב כדי לחתן את הבת, כך אסור לקחת חובות כשרגליים לדבר שלא יוכל להחזירם. (להג"ר שריאל רוזנברג והגר"ח מישקובסקי שליט"א).

הגאון הצדיק רי"י הלברשטאם

היום בעוונותינו הרבים רואים שאברך אחר חתונתו נהפך לאיש אחר, ואין בו עוד אותו החיות בעבודת הבורא יתברך כמו שהיה בו עד עתה, והטעם לזה שבחור זה הרבה בדרישות להוריו שיפזרו עליו ממון הרבה לקנות דירה מרווחת וכלים נאים והאב שאין בידו לענות על כל הדרישות צריך להמציא לו הממון בדרך עקלקלות שמעורב בזה כמה איסורי תורה וחששות של גזל... (שפע חיים ויצא)

הגאון רבי בנימין זילבר זצוק"ל

"ובקלות אפשר לעבור על "ארור מקלה אביו ואמו". ואם הי' העת והעט בידי הייתי צריך להאריך בבעיה כאובה זו, וזה בודאי מהגורמים העיקרים שבן דוד לא בא וכו'. ואולי גם בגלל זה הרבה פעמים אנו רואים מה שאין הזיווג עולה יפה, ולפעמים אין מצליחים וכו' . והרבה פעמים מרגישים שגורם זלזול בקדושת הנשואין וכו' ונעשה זה לסחר מכר וכו'. " (אז נדברו ט, נא)

הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

נמצאנו למדים שאם בחור ישיבה אומר לאביו "קח לי דירה עם כך וכך חדרים כי כן ראיתי אצל החברים שלי והיא ישרה בעיני", הרי זה בלא תחמוד דאורייתא..

הגאון הגדול רבי יצחק שיינר:

איך בן תורה יכול להתאכזר ולדרוש סכומים אגדיים? הציבור נהיה עקום לגמרי בענין זה, המצב זועק עד לב השמים.

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין:

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה.

הגאון רבי יששכר מאיר:

פקוח נפש ממש, וכולהו איתנייהו ביה.

הגאון רבי דוב צבי קרלנשטיין:

משפחות רבות התמוטטו מחמת זה, אשריכם שזכיתם, ותחזקנה ידיכם.

חיפוש פתרון/ הרב משה בן פורת

כידוע וכמפורסם, וכפי שמתריעים גדולי ישראל שליט"א, המצב הנוכחי של נישואי הילדים בציבור בני התורה הוא קשה מאוד. שוועתם של עשרות אלפי מחותנים שנקלעו לסחרור חובות בלתי אפשרי, עולה השמימה  משפחות מאבדות את הדירה בה חיו עשרות שנים וגידלו את ילדיהם ומתחילים לעת זקנה להסתובב בשכירויות; אברכים ת"ח נקרעים מתלמודם, ויש הלוקים במחלות קשות ל"ע; סכסוכים רבים נגרמים בתוך משפחות

קרא עוד »

יותר מסוכן לקנות דירות במיליונים מאשר לגור ליד בדואים. יותר רחוק לנסוע לאמריקה לאסוף כסף מאשר לנסוע לקרית גת

נתן רוזנבלט השבת הייתי בעמנואל, נשאיר בצד את הרשמים הנפלאים משבת החזנות של החזנים דוד וינבך ויוסלה קלצקין מיוזמתו של ראש המועצה הנערץ אלי גפני לכבוד מלאות ארבעים שנה לעיר, ונתרכז בשתי תובנות מרכזיות שקבלתי שם בענייני נדל"ן. התובנה הראשונה זה איך מציאות החיים חזקה מכל קושי ותאוריה. עמנואל של היום היא משהו אחר לחלוטין ממה שאנחנו מכירים וחושבים, נבנו

קרא עוד »

"מרכז השידוכים – לב אחד" תשע"ט – תשפייב

שלוש שנים חלפו מאז הבשורה הגדולה שבהקמת "מרכז השידוכים לב אחד" שלוש שנים של עשייה בלתי פוסקת ועבודת שטח סיזיפית במישורים רבים. שלוש שנים שכללו גם משבר כלכלי למעצמת התורה והחסד "לב אחד" וגם משבר עולמי בעקבות הקורונה ובחסדי שמיים אנו כאן מסכמים שלוש שנות עשייה פוריות. סקירה על מה שהיה. מה שנעשה בינתיים ומה שעוד צריך להיעשות בעז"ה. הרב

קרא עוד »

הגאון רבי משה שמואל שפירא זצוק"ל

מכתב "והאמת אגיד כי הטוב בענינים הוא בת מבית צנוע, וגם עניותא סימן יפה הוא לבת ישראל שגדלה בפשטות ואינה דורשת הרבה, ונתרגלה למצבים לא נוחים, ובוודאי שאין בהם משום גאות והתנשאות…"  יתד השבוע קדושים פב עמ' 31

קרא עוד »

תם העידן שבו ראש עיר, או אפילו שר, יחליט עבורנו היכן נגור / עו"ד נתן רוזנבלט

תם העידן שבו ראש עיר, או אפילו שר, יחליט עבורנו היכן נגור / עו"ד נתן רוזנבלט המלאכה לא הסתיימה בזאת, אלא רק התחילה. אנחנו צריכים למפות את הזוכים (כשיהיו) ולארגן אותם לקהילות, לדאוג לכל מה שקהילה צריכה עד כמה שידינו משגת. אין ספק כי המהלך הזה ישנה לנצח את מפת ההתיישבות החרדית בימים אלו ממתינים בבתיהם (טוב, לא ממש בבתיהם,

קרא עוד »
gray rolled asphalt road under cloudy sky

17

https://drive.google.com/file/d/1pKWabbbpowNlvBERPtCL_1ItFbgUyl07/view באותו זמן ב"סדר העולמי החדש" קיבלנו עדכון שהמכשיר נמצא. אסור שזה יהיה בידיים הלא נכונות. שלחנו יחידה סודית בכיסוי של חברת חשמל שיפנו במהירות. המוצאים התקשרו למשטרה כי הם מצאו איזה מכשיר מוזר ולא מובן אז זה… המצב פה ממש ממש מסובך.. אוקיי באותו זמן ברמת אלחנן, כמה טכנאים ליד עמוד חשמל. אחד מרים טלפון פרצנו למצלמות השכונתיות. לפי

קרא עוד »
a person sitting on wooden planks across the lake scenery

16

16 אחרי שבוע במשרדי הסדר העולמי החדש – תכנס, תכנס.  יש כבר תוצאות למחקר שלנו… המכשיר מספיק יותר מהר ויותר חזק.. מדהים מדהים .. אני ממש ממש מופתע לטובה ושמח מאוד שאתה עובד שמה כדי לשפר אותו. – כן. חשבתי שצריך לשפר אותו אני הבנתי שזה מה שיקדם יותר מהר. – אכן כן. אז כרגע בישראל זה בשימוש, והם כבר

קרא עוד »
cloth with artistic design

15

15 באותו זמן בחדר סודי בכנסת זה המכשיר "זימזם"  שסיפרתי לך מהתוכניות, עכשיו צריך לגרום לכך כשהחרדים יקנו דירות למרות המחירים הגבוהים ויכנסו לחובות או כך שהם פשוט לא יתחתנו ולא יתרבו … –         לגמרי. תוך כמה זמן המכשיר משפיע? –        24  שעות. אנחנו נגיד במכשיר שחייבים לקנות בכל מקרה.. כי הילדים חשובים … וכל מיני דברים כאלה כל מיני

קרא עוד »
photo of leaves

14

14 בבני ברק נו , זה היה זה היה ברור שזה יקרה…. כמו במצריים..  השם ירחם…  על היהודים מקפידים לקיים את החוק אצל המצרים לא.. גם עכשיו אצל החרדים מקפידים אצל הערבים מעלימים העין.. הממשלה הזאת…  שחיתות שחיתות . משתמשים בחוק ולא מקיימים חוק – צחוק אתה יודע.. חברי כנסת דתיים נתנו להם את הכוח לעשות את זה …. הם

קרא עוד »

הגאון רבי צבי רוטברג:

בדוק ומנוסה שהבחורים שהולכים בצניעות ומסתפקים במועט זוכים לסע"ד מיוחדת.

הגאון רבי ישראל מאיר וייס:

כמה אנשים עוד צריכים למות מחמת זה עד שיעשו משהו בענין?

קריאת גדולי ישראל

...היזמה הנחוצה וההכרחית של בני התורה הנקראת "שהשמחה במעונו", אשר מטרתה לצמצם מעל שכמם את עול החובות העצום הנגרם עקב קניית דירות לבניהם ולבנותיהם בהגיע עת דודים, המעיק על גופם ונפשם מאוד מאוד, ופעמים הרבה אית ביה סכנה ממש תרתי משמע, וכבר נודע לכל כי באו מים עד נפש ועד בכלל רחמ"ל וד"ל..."

קריאת גדולי ישראל

" לקנות דירות לבניהם ולבנותיהם אך ורק במקומות התורה הזולים בצפון ובדרום, ולהסתפק במועט ... שהורי הבנות לא יתחיבו יותר מ180 א' ש"ח והורי הבנים לא יתחייבו יותר מ100 א' ש"ח... לא לדרוש מהמחותן לחרוג מהסכום הנ"ל.."

קריאת גדולי ישראל

ההורים עם כל רצונם הטוב אינם יכולים לשאת בעול הכבד. לצערנו הדברים מגיעים קרוב לפקוח נפש, ולעתים לכדי פקוח נפש ממש. כל המתבונן בדברים חרד מלראות עד היכן הדברים מגיעים. לכן חובה למצוא את הדרך להקל ולצמצם את העול הזה.

קריאת גדולי ישראל

בית של תורה מושתת על הבסיס של פת במלח תאכל... ... חובה להעמיד הבית על יסוד כבוד ההורים וכ"ש שלא לצערם ולדחקם.. להורים שיחי' העומדים מצד בניהם נ"י יש להזכיר כי אחד מעיקרי החיוב של בין אדם לחבירו מובא בדברי הרמב"ם "ולא יצר לאדם בחייו"... ולא רק להכביד את העול על חברו אסור, אלא גם על עצמו...

קריאת ראשי הישיבות

"לגור במקומות רחוקים יותר.. וק"ו להורים משני הצדדים שלא לדחקם ולצערם... לא לבקש להטיל על חמיו וחמותו ממון שאין לו... ראוי שישאו הצדדים בעול שווה בשווה..."