שהשמחה במעונו

רשימת שדכניות של ארגון לב אחד

רחל אהרן אהרן לוין 32, בני ברק 053-4230977 עדות מזרח

גב' אוסטשינסקי דפנה תחי 052-7113837 dafnaosta@gmail.com ליטאים

גב' אייזיק חוה תחי' אסתר המלכה 6 בני ברק 052-2453034 havaeizic@gmail.com אפשר לפנות 18:00-22:00ליטאים, חצי חצי ובע"ת

גב' אינהורן ציפורה תחי' נתיבות המשפט 19, מודיעין עילית 08-9741860 054-8433860 z0548433860@gmail.com ליטאים

גב' אליאב אילנה תחי' חיסדא 15, אשדוד 052-7668483 בשעות הערב 20:30-21:30 ליטאים ועדות מזרח

גב' אסולין שרה תחי' זרח ברנט 10, ירושלים02-6523281 052-7667365 ליטאים ועדות מזרח

גב' אסייג טובה תחי' נתיבות המשפט 59, מודיעין עילית 054-8485207 haetgar.tova@gmail.com מבוגרים ופרק ב'

גב' אפשטיין רבקה תחי' זמבא 3, בני ברק 054-8599413unico@gmail.com ליטאים

גב' ארנטרוי בתיה תחי' עוזיאל 3, רכסים 04-9846989 052-7133689 BatyaE@yadsarah.org.il ליטאים

גב' ארנטרוי טובי תחי' סולם יעקב 4 ירושלים 054-8446790 e5710798@gmail.com ימים ב', ד '21:00-22:30ליטאים

בוקובסקי שרה רחל תחי' ירמיהו הנביא 28, רמת ב"ש ג'052-7621314 אחרי 20:30 בערב ליטאים

גב' פריבורוסקי מירי תחי' מסילת יוסף 19, מודיעין עילית 08-9742558 054-8459558 ליטאים- בעיקר יוצאי רוסיה

גב' בטי יהודית תחי רוזובסקי 1, פתח תקווה 03-9086383 yedidyay@gmail.com בעלי תשובה

גב' ביאליסטוצקי חוי תחי' 052-7648065 naftalibi@gmail.com אחרי 20:00 בערב ליטאים

גב' ביכמן צביה תחי' הרב אברמסקי 28, בני ברק 052-7627314 ליטאים

גב בלום בלה 052-7143735 בערב, אחרי 18:00 אשכנזים

גב' בן טוב אילנה תחי' חזון איש 23, ירושלים 054-8426116 i8426116@gmail.co m בין: 21:30-24:00ע"מ כיסוי ראש, מגיל 23-30

גב' בן פורת חגית תחי' אור החיים 10, ביתר עילית 052-7656890 9:00-14:00 ערב, עד 24:00 ליטאים h0527656890@gmail.com

גב' בן שלום בלהה תחי' 053-3133255 ליטאים

גב' בן שלמה חנה תחי' עזרת תורה 31, ירושלים 02-5387658 053-3107241 ליטאים

גב' בניוק לאה תחי' ר' עקיבא 7, מודיעין עילית 08-9743855 052-7648794 ליטאים 

גב' ברוורמן לאה תחי' נתיבות המשפט 47, מודיעין עילית 052-7635598
,08-9742474 9742474@
gmail.com בין 23:00-24:00 ליטאים

גב' ברויער סופי תחי' מרומי שדה 15, מודיעין עילית  053-3121241 צהריים: 14:00-16:00 שדכנית בקהילה הרוסית

גב' ברוכי שרה תחי' האילות 49, גבעת זאב 052-7689070 ליטאים, מבוגרים

גב' ברזיל פריידי תחי'   052-7170175 מבוגרים ופרק ב'

גבאי רבקה תחי' דון יוסף 6, בני ברק 03-5794735    054-8452710 ליטאים- ע"מ, דוברי צרפתית

גב' גולדברג שושי תחי'   sg0504189874@gmail.com ליטאים

גב' גורביץ מרים תחי' אברהם בן דוד 30 בני ברק  0548430904 036761533 8424238@gmail.com בשעות הערב ליטאים

גב' גיגי לאה תחי' הרב ברים 9, ירושלים 052-7687488 ,02-5864188   leag5555@gmail.com לפנות מ- מ21:00 ליטאים- ע"מ, דוברי צרפתית

גב' גלושטיין אתי תחי' ר' עקיבא 28, מודיעין עילית   ettig0127@gmail.com ליטאים

גרוס דינה רוזובסקי 8, בני ברק 03-6192540  050-4172636g6192540@gmail.com ליטאים

גב' גרוס רבקה תחי' 052-7603509 מבוגרים ופרק ב' גב' גרינוולד בתיה תחי' המ"ג 28, ירושלים  

02-5373035 052-7645374 s0527645374@gmail.com ליטאים

גב' גרינוולד דבורה תחי' שדי חמד, מודיעין עילית  08-9740353 050-4107399 debbi444@gmail.com ליטאים

גב' גרינוולד חיה תחי' נחמיה 12, בני ברק   054-8461414 ,03-6195301 yafi.elkayam@gmail.com בשעות אחה"צ

גרליץ ביילי תחי' מחל 30, ירושלים 054-4111314   bg0504111314@gmaii.com חסידי

גב' גרשוני ורדית תחי' חרלפ 10, בני ברק varditger@gmail.com   לפנות רק דרך המייל עם פרטים ותמונה, חוזרת לפונים

גב' דה האס רחל תחי' כהנמן 66, בני ברק 03-6193917   050-4177600 בין 16:00-18:00 ליטאים

גב' דוידוביץ רחל תחי' יהודה הלוי 21, בני ברק   074-7040403 052-7699696 rd5791797@gmail.com עדות המזרח וחצי חצי

גב' דוידי אורלי תחי' הנרקיסים 36, רכסים   050-4109536 ,04-9849162 d0504109536@gmail.com בשעות הערב 21:00-23:30 ליטאים, ע"מ ישיבתי

דויטש חוה תחי' 054-8486599 doitch1010@gmail.com   אחרי 21:00כל המגזרים, כולל שידוכים מורכבים

גב' דיאמנט חיה תחי'  050-4128740 לטאים, מבוגרים ופרק ב'

גב' הגר גיטי תחי' הלל 7, אלעד 052-7167693   giti@pama.co.il מ-20:30 והלאה ליטאים

גב' הגר זהבה תחי' תפארת רמות 83, ירושלים 054-8415024 hager58650@gmail.com   בשעות הערב ליטאים

גב' הלל מירי תחי' משך חכמה 66, מודיעין עילית  055-6733393 ליטאים

גב' וייס לאה  054-8457610 מבוגרים ופרק ב'

גב' וייס נחמה תחי' בן שטח 1, בני ברק  077-5008243 052-7602159 ליטאים

גב' וינפלד נחמה תחי' שד' יחזקאל 9, מודיעין עילית   053-3130973 nechami1250@gmail.com לא להתקשר בין 13:00-17:00 ליטאים, גם 25-30

גב' ורקר יהודית תחי'  שאגת אריה 19, מודיעין עילית 050-4193369 ליטאים

גב' ורשואר נעמי תחי' הרב פרדס 25, ירושלים 058-3264269 בבוקר בין 9-12  ובערב בין: 11-12 ?עדות המזרח

גב' ושטנברג דבורה תחי' נחמיה 2, בני ברק054-8484837  ליטאים- עדות המזרח ,גם דוברי צרפתית.

גב' זייבלד בלה תחי' שאגת אריה 21, מ. עילית 052-7123414 ,08-9743274   bela888@012.net.il החל מ21:00 בערב ליטאים

גב' זייצ'יק נחמה תחי' ראשית חכמה 29, ירושלים 052-7608832 ,  02-5384413 n5384413@gmail.com ימים ב' ג' ה '19:00-23:00 ליטאים

גב' זיציק נחמה תחי' 052-7608832   מבוגרים ופרק ב'

 גב' זלושינסקי חנה תחי' 053-3195276   בערב מ20:00 ואילך ליטאים ועדות המזרח, מבוגרים ,פרק ב', ובע"ת

זלץ אתי תחי' ניימן 9, ירושלים  050-4142501 ,02-5836629 etyz2501@gmail.com בערב מ- 17:00 והלאה ליטאים

גב' זלץ חיה תחי' רשב"י 8, אשדוד mici05271@gmail.com 050-4121274 ליטאים

גב' חליוה חנה תחי' בן פתחיה 30, בני ברק 03-6190190   052-7685870 עדות מזרח ישיבתיים

גב' חשין לאה תחי'נתיבות המשפט 103, מ.עילית 052-7608063 ,   08-9248836 leah.cheshin@gmail.com בין 21:00-22:00 ,9:00-12:00 ליטאים

גב' טרופ ריקי תחי מסילת יוסף 48, מ.עילית 054-8425442 ,08-9741325  8425442@okmail.co.il בערב ליטאים וכן מבוגרים 20:00-22:00

כהן אהובה 052-7146845  16:00-19:00 אחה"צ עדות המזרח במוסדות אשכנזים

גב' כהן חני תחי' כפר עברי 12, ירושלים  l0722311095@gmail.com בערב 21:00-23:00 ליטאים

050-4120830

גב' כהן לבנה תחי' פרדו 15, בני ברק  050-4119087 levana@arachim.org שעות הערב כל המגזרים

גב' כהן מורי תחי' חזון דוד 9, מודיעין עילית  052-7639855 m0527639855@gmail.com 11:00-22:30   עדיף דרך המייל ליטאים, גם חצי- חצי

גב' כהן מלכה תחי' משך חכמה 92, מ.עילית 08-9741961  053-3141961 s9741961@gmail.com ועדות המזרח

'כהנוביץ נעמי תחי nomi7618041@gmail.com  ליטאים

גב' כתבן שיפי תחי'  054-8405229 מבוגרים ופרק ב'

גב' לוי רבקי תחי' זכרון יעקב 13, ירושלים  054-8427112 ,02-5793144 rlevy7112@gmail.com בשעות הערב: 20:00-22:00 לטאים, אמריקאים בני תורה

גב' לוי רותי תחי' קלישר 7, בני ברק 03-5783604   054-8460965 בשעות הערב בין 20:00-23:00 ליטאים

  גב' לוי רחל תחי' נבון ירושלים 052-7174218 בין 13:00-18:00  ליטאים- עדות המזרח

גב' לוי שולי תחי' חפץ חיים 9, מודעין עילית 08-9740054 054-8592054   10:30-12:30עדות המזרח

גב' ליבוביץ נעמי תחי' עזרא 48, בני ברק 052-7101387 ,03-5700445   בבוקר: 10:00-14:00 בערב:00:42-00:91 אשכנזים ועדות המזרח

גב' ליברמן טובי תחי' יחזקאל הנביא 11, רמבש ג' 052-7643384   ימים :ב,ה,ו-בוקר וכל ערב ליטאים

גב' לנג אסתר תחי' חזון איש 38, בני ברק 03-5791052  052-7126062 ליטאים

גב' לנגברג אסתר תחי' פוברסקי 2, בני ברק 03-5705593  054-8418001 יום שישי בין 13:00-15:00 ליטאים

גב' מייסנר רותי תחי' 054-8487776  r0548487776@gmail.com ליטאים

גב' מרצבך מלכה תחי' 052-7634293  mgm6430@gmail.com מבוגרים ופרק ב'

גב' מרקוביץ מלכי תחי ' malky4794@gmail.com  דרך המייל ליטאים

גב' נאור נחמה תחי' 02-5380605  n0504153175@gmail.com שעות הערב המאוחרות ליטאים 050-4153175

גב' נשר טובי תחי' 050-4170246  מבוגרים ופרק ב'

סבדרלוב אסתי תחי' מודיעין עילית  es302150@gmail.com ליטאי

גב' סולימני טובה תחי' 058-3211755  עדות המזרח ממוסדות ליטאיים

גב' סוקולובר ציפי תחי' מרומי שדה 19, מ.עילית  050-4172416 ליטאים וכן מבוגרים

גב' סטוארט פריידי תחי' אברהם בן דוד 13, בני ברק03-5741871  052-7145046 fs0527145046@gmail.com ליטאים

גב ' ספרא רחל תחי יוסי בר חלפתא 10, אשדוד 052-7144757  rachel052711@gmail.com 20:00-24:00 ,9:00-11:00 ליטאים

פאלי בתיה תחי' נחמיה 6 , בני ברק 03-5704792  052-7126047 bp6047@gmail.com ליטאים

גב' פורתי סמדר תחי' הדקל 56, רכסים 052-7649041  smadr7245@gmail.com 9-1 בוקר 8-10 ערב עדות המזרח

גב' פילץ יהודית תחי'  סנהדריה המורחבת 110, ירושלים052-7131231 משעה 21:00 והלאה ליטאים

גב' פינץ מרים תחי'  מרומי שדה 14 מודיעין עילית 054-8468873 ערב ואחרי הצהריים עדות מזרח וליטאי  גב' פישר חנה תחי '054-8413449 cf5613@gmail.com מבוגרים ופרק ב'

פישר רבקה תחי'  רשבי 35, מודיעין עילית 058-3212777 ליטאים

גב' פישר שרה תחי' הזית 4, זכרון יעקב 04-6291103  0527634426 , 050-4107656 mor76562@gmail.com  בע"ת, מתחזקים, מבוגרים

גב' פלמן דבורה תחי' 02-5341443 rsdf@012.net.il  054-8484446 בוקר 11:30-13:00 ליטאים חוצניקים שגרים בארץ

גב' פסטוביץ מיכל תחי' נתיבות המשפט 105, מ"ע 054-8424185 ezamra@gmail.com בין 21:00-23:00 ,9:00-12:00 ליטאים

ליטאי חסידי דוברי אנגלית חזו"א ליטאי , דוברי מוגבלות צרפתית חצי-חצי מבוגרים דוברי רוסית עדות מזרח בעלי תשובה תימני פרק

פסטיצקי גינה תחי' אגסי 60, ירושלים 02-6516098   058-3276616 ליטאים a65160@gmail.con

גב' פרוש מלכי תחי'  shiduch5000@gmail.com לפנות במייל ליטאים

גב' פרידמן חני תחי' נתיבות המשפט 34, מודיעין עילית bnenoa@gmail.com  052-7631567 בשעות הערב 21:00-23:00 ליטאים

גב' פרלמוטר שושנה תחי' חפץ חיים 15, מ.עילית 08-9740262 052-7678262 בשעות הערב ליטאים

גב' צויבל חיה תחי' בר גיורא 40, חיפה 052-7648373 , 04-8372068 avram111@gmail.com ערב 19:00-23:00 ליטאים

גב דידרגן מיכל תחי' חזון איש 58, בני ברק 052-7159615 ליטאים, עדות המזרח, מבוגרים batya9297@gmail.com

גב' קוקבקה רייצי תחי' האדמור מפיטסבורג 42 אשדוד 10-12 בלילה 12 וחצי עד 1 וחצי צהרים 052-7677143 k0527677143@gmail.com ליטאים

גב' קניגסופר חיה תחי'050-4137255 מבוגרים ופרק ב'

גב' קרל אסתי תחי' 054-8471247 מבוגרים ופרק ב'

גב' קרליץ רבקה תחי' 054-8496915 מבוגרים ופרק ב'

גב' ראם נעמי תחי'  חזון איש 30 רמת שלמה ירושלים 052-7670702 sararom1000@gmail.com  בוקר וערב ליטאים

גב' רודמן שרה תחי' נתיבות המשפט 3 מודיעין עילית 08-9741823 053-3100969 כל המגזרים, גם לדוברי אנגלית

גב' רוזובסקי שרה תחי' 053-3131364  r5709365@gmail.com מבוגרים ופרק ב'

גב' רוזנבלט חנה תחי' 03-9626462  050-4101888 לא לפנות בין:14:00-17:00 ליטאים

גב' רוזנברג אסתר תחי' אבן גבירול 42 אלעד  052-7182430 esterr718@gmail.com בין 24:00 20:00-ליטאים ועדות המזרח

גב' שבח אהובה תחי' תכלת מרדכי 3, ירושלים054-8454481 ,02-5004383  0548454481a@gmail.com 21:00-23:00 בערב ליטאים ובעיקר עדות המזרח

גב' שולמן חנה תחי' ריינס 4 בני ברק03-5704301  050-4174301 בוקר- 11:00-13:00אחהצ משעה 5

גב' שטיינברג חסיה תחי' מינץ 11 ירושלים050-4130011 ,02-6701050  בשעות הבוקר ובערב 21:00-23:30 ליטאים בעיקר מבוגרים

גב' שטינברג רותי תחי' אברהם בן דוד 39 בני ברק 052-7626014 בשעות הערב- 19:30-22:00 בעלי תשובה

גב' שלזינגר מירה תחי'050-4114901  מבוגרים ופרק ב'

גב' שניידר צביה תחי' 052-7668940 מבוגרים ופרק ב'

גב' שנקולבסקי נחמה תחי' הקבלן 67 ירושלים 02-6512327  054-8423319 nehamash13@gmail.com ליטאים

גב' שפירא רבקה תחי' נוף רמות 75 ירושלים 054-8440661 בשעות אחה"צ ליטאים

גב' שרייבר רותי תחי' 054-84333942 ruti@orhachayim.org בשעות הערב עד 11 עדות המזרח ובעלי תשובה

%d בלוגרים אהבו את זה: