רבי משה בן מיימון

".. והמעלים עיניו …הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך ... ועל לא תעמוד על דם רעך … ובטל מצות ... וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך…"

מרן החפץ חיים זיע"א

"כי יש לי לדבר אל הפרושים בני הישיבות. לומדים הם, חריפים הם ומתחדדים בפלפולא דאורייתא......"

מרן החזון איש זיע"א

"אינו מובן לי היטב הדייקנות יתירה בדברים שהרחיקום רבותינו ז"ל, כמבואר ברמ"א שכל מה שיתנו יקח בעין יפה, רצונו לומר בין רב למעט, ואז יצליח, והצלחה שמבטיח הרמ"א ודאי עדיף מהשתדלות". אגרות חזון איש (קסז):

מרן בעל קהלות יעקב זיע"א

"אשרי חלקם של התמימים והישרים בלבותם, אלו הבחורים היקרים שאינם מהלכים בגדולות ובנפלאות, והם צנועים וענוים, ואינם מדמים דמיונות שוא לא על עצמם ולא על המיועדת להם, והולכים בתום וביושר, והם מאוד מרוצים ..."

מרן הגרא"מ שך זיע"א

"כשהתארסתי לא קבלתי דירה … והנה הגיעו שמועות שיתכן שתפרוץ מלחמה. כל חברי שגרו בדירה משלהם היה קשה להם לעזוב את דירתם ורכושם... כיון שלא היתה לי דירה משלי וגרתי בדירה שכורה, לא הוקשה לי לעזוב את מקומי ולעלות לארץ ישראל...

מרן פוסק הדור הג"ר יוסף שלום אלישיב

אני מורה לכל השואלים אותי להצטרף לארגון החשוב שהשמחה במעונו (להג"ר יהודה סילמן שליט"א)

מעשה/ מרן הגראי"ל שטיינמן זיע"א

" הוי עובדא שאברך שאל את הגראי"ל כי בנו הת"ח הגיע לפרקו, כמה ממון מותר לו לדרוש עבורו. אמר לו רבנו "הרי רצונך במחותן בן תורה, ואם כן מסתמא אינו גביר ואין לו מה לתת. אל תדרשו זה מזה, והקב"ה יהיה בעזרכם". ובאמת..."

מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוקל

כמו שאסור לגנוב כדי לחתן את הבת, כך אסור לקחת חובות כשרגליים לדבר שלא יוכל להחזירם. (להג"ר שריאל רוזנברג והגר"ח מישקובסקי שליט"א).

הגאון הצדיק רי"י הלברשטאם

היום בעוונותינו הרבים רואים שאברך אחר חתונתו נהפך לאיש אחר, ואין בו עוד אותו החיות בעבודת הבורא יתברך כמו שהיה בו עד עתה, והטעם לזה שבחור זה הרבה בדרישות להוריו שיפזרו עליו ממון הרבה לקנות דירה מרווחת וכלים נאים והאב שאין בידו לענות על כל הדרישות צריך להמציא לו הממון בדרך עקלקלות שמעורב בזה כמה איסורי תורה וחששות של גזל... (שפע חיים ויצא)

הגאון רבי בנימין זילבר זצוק"ל

"ובקלות אפשר לעבור על "ארור מקלה אביו ואמו". ואם הי' העת והעט בידי הייתי צריך להאריך בבעיה כאובה זו, וזה בודאי מהגורמים העיקרים שבן דוד לא בא וכו'. ואולי גם בגלל זה הרבה פעמים אנו רואים מה שאין הזיווג עולה יפה, ולפעמים אין מצליחים וכו' . והרבה פעמים מרגישים שגורם זלזול בקדושת הנשואין וכו' ונעשה זה לסחר מכר וכו'. " (אז נדברו ט, נא)

הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

נמצאנו למדים שאם בחור ישיבה אומר לאביו "קח לי דירה עם כך וכך חדרים כי כן ראיתי אצל החברים שלי והיא ישרה בעיני", הרי זה בלא תחמוד דאורייתא..

הגאון הגדול רבי יצחק שיינר:

איך בן תורה יכול להתאכזר ולדרוש סכומים אגדיים? הציבור נהיה עקום לגמרי בענין זה, המצב זועק עד לב השמים.

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין:

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה.

הגאון רבי יששכר מאיר:

פקוח נפש ממש, וכולהו איתנייהו ביה.

הגאון רבי דוב צבי קרלנשטיין:

משפחות רבות התמוטטו מחמת זה, אשריכם שזכיתם, ותחזקנה ידיכם.

כרמיאל

עיר בהרי הגליל. יפה וירוקה. נוף, שקט ופסטורליה. תושבי העיר ברובם חילונים בעלי מעמד סוציואקונומי תואם לממוצע ארצי. תושבי העיר החרדים מוכרים ומשפיעים בעיר.

הקהילה המרכזית: ליטאית. בוגרי ישיבות, אברכים לצד בעלי בתים. קהילת הישיבה: ליטאית. בוגרי ישיבות, רוב מוחלט אברכי כולל.

העיר כרמיאל מונה כ-   50 אלף תושבים, מטופחת ומסודרת עם נוף מדהים ומזג אוויר מצוין.

הקהילה החרדית בעיר הוקמה לפני כעשריםשנה ומונה קרוב ל-300 משפחות, הקהילה הוותיקה (230 (הקהילה החדשה (70.(

הקהילה מחולקת לשני אזורים: הוותיקה סביב בית המדרש המרכזי כרם מיכאל והחדשה סביב הישיבה בשכונת המייסדים, כשבני הקהילה חיים בשלום ובשלווה עם כלל תושבי העיר.

נציגים בעירייה- 1 דגל התורה, הרב פנחס סירוקה ו-2 דתיים.

ת"ת מאוכלס עד כתה ח' כ-200 ילדים כ"י (בכתה א' 34 ילדים כולם מבני הקהילה).

בית ספר לבנות כיתות א-ח כולן בנות הקהילה. 

תיכון עצמאי לבנות הקהילה, כל הכיתות.

במקום 5 כוללים בהם לומדים כ-180 אברכים. (יש מקום לקליטת אברכים נוספים באופן מיידי). רב העיר והקהילה הגרא"צ מרגלית שליט"א.

תעסוקת נשים במוסדות הקהילה ובסביבה כולה, הייטק, משרדים וכדו'.

זמן נסיעה ברכב מבני ברק כשעה וחצי ומירושלים כשעתיים.

תחבורה ישירה לירושלים וב"ב 5-4 פעמים ביום ובסופ"ש גם למודיעין עילית וכן רכבת למרכז. מחירי דירות 4-3 חדרים 700-500 אלף ₪. 

יש"ק וותיקה בראשות הגר"צ בלאט שליט"א (בחורים מהמקום ומכל האזור).

ישיבה גדולה (בשכונה הצעירה) "רינה של תורה" סניף של ישיבת אורחות תורה ובה לומדים כ- 200 בחורים.

הקהילה במקום קיימת למעלה מ-20 שנה ומאופיינת במיוחד בשלווה וברוגע של התושבים החיים בטוב ובנעימים, תחת חסותו של רב העיר שליט"א.

כל צרכי הקהילה מסופקים ע"י העיריה ביד רחבה כשכל המוסדות שוכנים במבני קבע בתנאים מעולים.

מקוואות מהודרים, ערוב כללי ושכונתי וכד' מסופקים ע"י המועצה הדתית בפיקוח רב העיר שליט"א.

המרחק הגיאוגרפי מהמרכז הולך ומתגמד ע"י התפתחות כבישים (כביש 6 ועוד) ותשתיות נוחות,  כולל רכבת שמחברת את העיר עם ערי המרכז.

בשנים האחרונות חלה צמיחה והתחזקות בקהילה עם בואה לעיר של הישיבה הגדולה רינה של תורה.

ישיבה זו הביאה לעיר קהילה נוספת החיה בתוך הקהילה הוותיקה אולם באזור נפרד ובאווירה קצת שונה הדומה יותר לאופי הישיבה.

נציג וועדת הדיור המקומית לקח על עצמו לקבל את פני הבאים באיתור דירה, כולל וסידור עבודה.

למקום ולקהילה יש עתיד מצוין והם מסוגלים לקלוט במקום עוד 150-100 משפחות בשנה.

בקהילה המרכזית: 400 משפחות. בקהילת הישיבה: 100 משפחות. בשנה האחרונה נוספו לקהילות עשרות משפחות חדשות. רוב משפחות הקהילה המרכזית מתגוררות בשכונת הערבה ("הדרומית") ומיעוטם בשאר שכונות העיר. (בשכונת רבין- כמה עשרות משפחות, בע"ת, פתוחים, ומעטים סגנון אברכי) בגבעת רם- כ- 7 משפחות איכותיות, ומעט בשכונות נוספות כמו המערבית ומכוש.

להלן פירוט הרחובות בשכונת הערבה ("הדרומית") בהם מתגוררים משפחות הקהילה: מורד הגיא, הפרחים, המרגנית, השושנים, נתיב הלוטוס, הרדוף, שיזף, משעול חצב.

משפחות קהילת הישיבה מתגוררים בשכונת המייסדים סביב לישיבה.

להלן פירוט הרחובות בשכונת המייסדים בהם מתגוררים משפחות הקהילה: צה"ל, החרוב, הזית, הגפן, התאנה, משעול הסביונים, משעול הרקפות, הגליל, מעלה הכרמים, האילנות.

רבנים בקהילה המרכזית: הגאון רבי אברהם צבי מרגלית, רבה של כרמיאל. הגאון רבי איתן קאופמן, רב בית הכנסת 'מאור גליל' שבשכונה הדרומית וראש הכוללים. הגאון רבי בנימין הכרמי, רב בית הכנסת 'קרן עמי'. הגאון רבי נתנאל לב. מוצי"ם נוספים. רבנים בקהילת הישיבה: הגאון רבי יקותיאל פישל, רב בית הכנסת 'תורה ותפילה'. רב הקהילה בשכונת רבין, – הרב קניאל.

גני ילדים ומעונות. תלמוד תורה 'תורה ודעת' לבנים (בקהילה המרכזית). תלמוד תורה 'כאיל תערוג', (בקהילת הישיבה). בית הספר בית יעקב 'עמיחי' לבנות (בקהילה המרכזית). בית הספר בית יעקב 'משכנות תמר' לבנות (בקהילת הישיבה). ישיבה קטנה 'קרן אורה' לבחורים. סמינר 'נווה חווה' לנערות. ישיבה גדולה 'רינה של תורה' לבחורים.

בתי כנסת

בית הכנסת 'מאור גליל' נתיב הלוטוס 3, שכונת הערבה (הדרומית). בית הכנסת 'כרם מיכאל' נתיב הלוטוס 13, שכונת הערבה (הדרומית) בית הכנסת 'קרן עמי' חצור 3, שכונת הערבה (הדרומית). בית הכנסת מוריה בראשות הרב דרור רח' מעלה הכרמים. בית הכנסת מעין התורה בראשות הרב מלכא רח' מעלה הכרמים.

שימו לב-

בית הכנסת 'תורה ותפילה' הגליל 27,שכונת המייסדים. ישיבת רינה של תורה' הזית 10, שכונת המייסדים ובתי כנסיות נוספים.

כוללים בקהילה המרכזית: 'יששכר באהלך' 'קרן אורה' בראשות הגאון רבי איתן קאופמן שליט"א 'יד יהודית' בראשות הגאון רבי משה וקסלר שליט"א. 'אהלי תורה וחסד' בראשות הגאונים רבי יעקב פולק שליט"א ורבי אליעזר שטהל שליט"א. 'זכרון דוד' בראשות הגאון רבי ישעיהו קניאל שליט"א

בקהילת הישיבה: כולל ב'ישיבת רינה של תורה'. כולל הלכה בבית הכנסת 'תורה ותפילה'.

נשות הקהילות מסודרות כולן בעבודות מגוונות: הייטק, הוראה, גננות, הנהלת חשבונות, מזכירות, רפואה, עירייה ועוד.

מצב התחבורה בעיר נוח. מידי יום ישנם אוטובוסים לירושלים (משך הנסיעה 2:10) ולבני ברק (משך הנסיעה 1:40) וחיפה. בימי שישי ומוצאי שבת יש אוטובוס למודיעין עילית הלוך וחזור לשני הכיוונים.

בעיר יש תחנת רכבת, משך הנסיעה 1:40 לתל אביב. ברכב פרטי מרחק הנסיעה לבני ברק 1:20 ולירושלים 1:40.

מחיר דירת 3 חדרים בשכונות העיר 600,000 ₪.

מתווכים: מנחם נאה – 054-2500067. חיים לוי – 054-7410204. תמר סובול – 054-7316999

הקהילה החרדית בכרמיאל נוסדה ע"י הגאון רבי אברהם צבי מרגלית שליט"א. אט אט בחרו מטובי הציבור הליטאי לבוא להשתקע בכרמיאל. לפני למעלה מעשור הגיע מרן רשכבה"ג רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, לייסד במקום את ישיבת 'רינה של תורה'. מסביב לישיבה התישבו משפחות אברכים ובני תורה נוספות. וכך קמה קהילה חדשה, הנסמכת על מוסדות הקהילה המרכזית. לקהילות יש נציגות בעירייה מטעם 'דגל התורה', הרב פנחס סירוקה, סגן ראש העיר. מספר הקולות שקיבלה המפלגה בבחירות בשנת 2018 הינו 2100 קולות. לשעות הפנאי עומדים לשירות הקהילה ספריה, מתנ"ס, שרותי משרד עם מחשבים מסוננים. גינות השעשועים יפות במיוחד לצד עשרות פארקי ענק ועל כולם יצא שמו של 'פארק המשפחה' אליו נוהרים מכל רחבי הארץ. בעיר 'פינת חי' נחמדה עם אפשרות האכלה, ליטוף ולימוד על החיות. העיר מוקפת נוף צפוני קסום הנשקף מבתי העיר. בעיר ישנה גם קהילה ספרדית גדולה, בראשות הגאון רבי אליהו מלכא שליט"א. גם לקהילה זו יש נציגות בעירייה מטעם מפלגת ש"ס.

לברורים אודות הקהילה: דוד וגשל (הקהילה המרכזית). 058-3247144. שמואל ברוורמן (קהילת הישיבה) . 052-7166636

עיתון מקומי – יעד בקהילה

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

"גם לנישואי ילדים אסור לקחת חובות על עצמו כשאינו יודע ברגע הלקיחה מהיכן יפרע אותם. ואסור לסמוך על הנס". ('עומק הפשט' בשם הרב ח.ש.)

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

"ההתחייבויות של ההורים המה חורבן הדור לצערנו. לדעתי מוכרחים להפסיק זאת כליל, ואין היא דרכה של תורה להפיל על ההורים עול כספי כה כבד"

הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן:

דעת מו"ח מרן בעל ה"אבי עזרי זי"ע שצד החתן והכלה צריכים להתחלק בכל הוצאות שווה בשווה, ולתלמידיו המצויינים עודד להשתדך עם גבירים שהיה מצוי בשעתו, אולם חלילה לדרוש ממי שאין לו.

הגאון רבי יוסף ליברמן בעל משנת יוסף

"אמרתי לו: למה זה כבוד חמי נתן לי את חפציו השייכים לו, ומה טוב אני ממנו, ולמה מגיע לי יותר ממנו? הנה ייקח נא חזרה את כל אשר נתן לנו משלו, ואני קניתי לי הנצרך לי ובטחוני שהשי"ת יעזור. וכן הוי..."

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש:

אין שום מקור וסברא ומסורת בעולם כלל, שאבי הכלה צריך לתת פרוטה אחת יותר מאבי החתן.

הגאון רבי יהושע אייכנשטיין:

זהו השחתת המידות וקלקול כל החינוך הטהור להסתפק במועט ולא לחיות על חשבון השני.

הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

"שלא ייווצר מצב שקונים דירה זולה יותר, ועדיין צד הכלה צריך לשלם סכומי עתק. ובאמת גדולי ישראל נתנו דעתם בנושא זה בצורה נחרצת..."

הגאון רבי ישראל מאיר וייס:

כמה אנשים עוד צריכים למות מחמת זה עד שיעשו משהו בענין?

הגאון רבי צבי רוטברג:

בדוק ומנוסה שהבחורים שהולכים בצניעות ומסתפקים במועט זוכים לסע"ד מיוחדת.

קריאת גדולי ישראל

" לקנות דירות לבניהם ולבנותיהם אך ורק במקומות התורה הזולים בצפון ובדרום, ולהסתפק במועט ... שהורי הבנות לא יתחיבו יותר מ180 א' ש"ח והורי הבנים לא יתחייבו יותר מ100 א' ש"ח..."

קריאת ראשי הישיבות

"לגור במקומות רחוקים יותר.. וק"ו להורים משני הצדדים שלא לדחקם ולצערם... לא לבקש להטיל על חמיו וחמותו ממון שאין לו... ראוי שישאו הצדדים בעול שווה בשווה..."