שהשמחה במעונו

רבי משה בן מיימון

".. והמעלים עיניו …הרי זה עובר על לא תאמץ את לבבך.. ועל לא תעמוד על דם רעך … ובטל מצות ... וחי אחיך עמך, ואהבת לרעך כמוך…"

מרן החפץ חיים זיע"א

"כי יש לי לדבר אל הפרושים בני הישיבות. לומדים הם, חריפים הם ומתחדדים בפלפולא דאורייתא......"

מרן החזון איש זיע"א

"אינו מובן לי היטב הדייקנות יתירה בדברים שהרחיקום רבותינו ז"ל, כמבואר ברמ"א שכל מה שיתנו יקח בעין יפה, רצונו לומר בין רב למעט, ואז יצליח, והצלחה שמבטיח הרמ"א ודאי עדיף מהשתדלות". אגרות חזון איש (קסז):

מרן בעל קהלות יעקב זיע"א

"אשרי חלקם של התמימים והישרים בלבותם, אלו הבחורים היקרים שאינם מהלכים בגדולות ובנפלאות, והם צנועים וענוים, ואינם מדמים דמיונות שוא לא על עצמם ולא על המיועדת להם, והולכים בתום וביושר, והם מאוד מרוצים ..."

מרן הגרא"מ שך זיע"א

"כשהתארסתי לא קבלתי דירה … והנה הגיעו שמועות שיתכן שתפרוץ מלחמה. כל חברי שגרו בדירה משלהם היה קשה להם לעזוב את דירתם ורכושם... כיון שלא היתה לי דירה משלי וגרתי בדירה שכורה, לא הוקשה לי לעזוב את מקומי ולעלות לארץ ישראל...

מרן פוסק הדור הג"ר יוסף שלום אלישיב

אני מורה לכל השואלים אותי להצטרף לארגון החשוב שהשמחה במעונו (להג"ר יהודה סילמן שליט"א)

מעשה/ מרן הגראי"ל שטיינמן זיע"א

" הוי עובדא שאברך שאל את הגראי"ל כי בנו הת"ח הגיע לפרקו, כמה ממון מותר לו לדרוש עבורו. אמר לו רבנו "הרי רצונך במחותן בן תורה, ואם כן מסתמא אינו גביר ואין לו מה לתת. אל תדרשו זה מזה, והקב"ה יהיה בעזרכם". ובאמת..."

מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצוקל

כמו שאסור לגנוב כדי לחתן את הבת, כך אסור לקחת חובות כשרגליים לדבר שלא יוכל להחזירם. (להג"ר שריאל רוזנברג והגר"ח מישקובסקי שליט"א).

הגאון הצדיק רי"י הלברשטאם

היום בעוונותינו הרבים רואים שאברך אחר חתונתו נהפך לאיש אחר, ואין בו עוד אותו החיות בעבודת הבורא יתברך כמו שהיה בו עד עתה, והטעם לזה שבחור זה הרבה בדרישות להוריו שיפזרו עליו ממון הרבה לקנות דירה מרווחת וכלים נאים והאב שאין בידו לענות על כל הדרישות צריך להמציא לו הממון בדרך עקלקלות שמעורב בזה כמה איסורי תורה וחששות של גזל... (שפע חיים ויצא)

הגאון רבי בנימין זילבר זצוק"ל

"ובקלות אפשר לעבור על "ארור מקלה אביו ואמו". ואם הי' העת והעט בידי הייתי צריך להאריך בבעיה כאובה זו, וזה בודאי מהגורמים העיקרים שבן דוד לא בא וכו'. ואולי גם בגלל זה הרבה פעמים אנו רואים מה שאין הזיווג עולה יפה, ולפעמים אין מצליחים וכו' . והרבה פעמים מרגישים שגורם זלזול בקדושת הנשואין וכו' ונעשה זה לסחר מכר וכו'. " (אז נדברו ט, נא)

הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצוק"ל

נמצאנו למדים שאם בחור ישיבה אומר לאביו "קח לי דירה עם כך וכך חדרים כי כן ראיתי אצל החברים שלי והיא ישרה בעיני", הרי זה בלא תחמוד דאורייתא..

הגאון הגדול רבי יצחק שיינר:

איך בן תורה יכול להתאכזר ולדרוש סכומים אגדיים? הציבור נהיה עקום לגמרי בענין זה, המצב זועק עד לב השמים.

הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין:

רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה.

הגאון רבי יששכר מאיר:

פקוח נפש ממש, וכולהו איתנייהו ביה.

הגאון רבי דוב צבי קרלנשטיין:

משפחות רבות התמוטטו מחמת זה, אשריכם שזכיתם, ותחזקנה ידיכם.

חריש

מיישוב עלום הפנים  ושומם  לעיר ואם בישראל

היישוב העלום שנותר שומם עשרות שנים . השקעה של מיליוני שקלים ושנים של תכנון לפרטי פרטים שהסתיימו במפח נפש, בעקבות מאבקם העיקש של התושבים החילוניים והפסילה של העמותות החרדיות . שיתוף הפעולה של הקבלנים שעשו הכל כדי להרחיק את החרדים מהמקום ואכזבתם הגדולה מהציבור החילוני .

המהפכה האדירה והדרמטית שהתרחשה הרחק מאור הזקורים והפרסום בשנה וחצי האחרונות.

סיפורה המדהים והמרתק של העיר חריש שעברה גלגולים בארבעים שנות קיומה ועדיין רבים לא הפנימו שיש לה יעד אחד – עיר העתיד לציבור החרדי

הכל החל לפני כארבעים שנה.  בשנת 1982 הוקם הקיבוץ הקטן “חריש". במשך השנים הראשונות לקיומו,  הקיבוץ לא התבסס והתפתח כראוי והתושבים הבודדים שהתגוררו בו לא שרדו במשך זמן רב במקום .11 שנה בדיוק לאחר שהוקם הקיבוץ, בשנת 1993, נטשו אותו כל התושבים שהתגוררו בו .

במשרד השיכון סירבו להתייאש מהמקום.  זמן קצר אחרי שהתושבים נטשו אותו,  הוחלט להקים יישוב חדש על אדמות הקיבוץ הנטוש.  למעלה מ 100 מיליון ₪ הושקעו בעבודות פיתוח ותשתיות נרחבות,  כבישים,  מערכות ניקוז,  ואפילו מוסדות ציבור ומסחר .בנוסף אושרו תכניות של למעלה מ-

4,000 יחי"ד ביישוב  .

היישוב חריש הוקם מחדש וכולם היו בטוחים שהוא יהיה סיפור של הצלחה .אולם למרות ההשקעה העצומה והנרחבת, שיווק הדירות לא הצליח. רק 300 משפחות בלבד באו לגור בו, כשחלק ניכר מאותם משפחות אפילו לא קנו דירה אלא באו להתגורר בשכירות.  כך עמד היישוב במשך שנים רבות שומם ומוזנח.  הדירות הרבות שנבנו בו עמדו ריקות,  המוסדות ציבור והמסחר עמדו גם הם שוממים,  הכבישים הרחבים שעליהם הושקע הון תועפות והתשתיות הנרחבות שהיו מיועדות לאלפי יחידות דיור, היו מוטלים כאבן שאין לה הופכין – עיר רפאים כפשוטו.

 כ- 15 שנה לאחר הכישלון בהקמת היישוב, מונה הר' ניסים דהן [ח"כ מטעם ש"ס ושר הבריאות לשעבר]  כיו"ר מועצת חריש בתקווה שיצליח לשקם את המקום. בפגישה שנערכה בינו לבין ראש הממשלה דאז אריאל שרון שהיה כבר מיואש מהמקום, הפתיע הר' ניסים עם הצעה מקורית חדשה להקים ביישוב חריש עיר עבור הציבור החרדי שסובל ממצוקת דיור חריפה .

 ההצעה התקבלה,  וראש הממשלה התחיל לקדם את העניין. מיד הוקם צוות מתכנן במשרד השיכון אליו הצטרפו גם עסקני הציבור החרדי שעמלו במשך שנים על התכנון המורכב של העיר החרדית לפרטי פרטים.  בנינים נמוכים עם מרפסות סוכה,  גינות ציבוריות לרוב, מוסדות חינוך ובתי כנסת בפריסה רחבה שיתנו מענה לכל החוגים, חנויות ממוקמות לאורך הרחוב הראשי כדוגמת ר' עקיבא בב"ב, מדרכות רחבות, דירות גדולות ומרווחות, דגש מיוחד שמו גם על נושא התחבורה ציבורית שתוכנן באופן מותאם לביקוש הציבור החרדי.

 בשנת   2009    נרשמה התפתחות משמעותית שאפשרה לקדם את בנייתה של העיר החרדית החדשה. באותה שנה מונה אריאל אטיאס לשר השיכון והוא החל לקדם במרץ את העיר החרדית .גם שאר חברי הכנסת החרדיים נרתמו למהלך ובמרץ 2010 קיבלה ממשלת ישראל החלטה רשמית לקדם את חריש כעיר חרדית .

 בין השנים  2011-2010 אושרו התוכניות להקים את השכונות הראשונות בחריש והחלו ההכנות לקראת המכרזים בהם יצאו הקרקעות לשיווק.  הציבור החרדי נכנס להילוך גבוה,  ועסקני הציבור החרדי הקימו ועד מיוחד בשם “ועד הדיור המאוחד".  שכלל בתוכו עסקנים שייצגו את כלל העדות, ליטאים ספרדים וחסידיים, ומטרתו הייתה לארגן את כל העמותות שהיו אמורות לגשת למכרזים כדי להבטיח שהמחירים יהיו זולים וללא תחרות שתגרום להעלאת המחירים ….. קרא עוד 

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

"גם לנישואי ילדים אסור לקחת חובות על עצמו כשאינו יודע ברגע הלקיחה מהיכן יפרע אותם. ואסור לסמוך על הנס". ('עומק הפשט' בשם הרב ח.ש.)

הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי שליט"א

"ההתחייבויות של ההורים המה חורבן הדור לצערנו. לדעתי מוכרחים להפסיק זאת כליל, ואין היא דרכה של תורה להפיל על ההורים עול כספי כה כבד"

הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן:

דעת מו"ח מרן בעל ה"אבי עזרי זי"ע שצד החתן והכלה צריכים להתחלק בכל הוצאות שווה בשווה, ולתלמידיו המצויינים עודד להשתדך עם גבירים שהיה מצוי בשעתו, אולם חלילה לדרוש ממי שאין לו.

הגאון רבי יוסף ליברמן בעל משנת יוסף

"אמרתי לו: למה זה כבוד חמי נתן לי את חפציו השייכים לו, ומה טוב אני ממנו, ולמה מגיע לי יותר ממנו? הנה ייקח נא חזרה את כל אשר נתן לנו משלו, ואני קניתי לי הנצרך לי ובטחוני שהשי"ת יעזור. וכן הוי..."

הגאון הגדול רבי משה הלל הירש:

אין שום מקור וסברא ומסורת בעולם כלל, שאבי הכלה צריך לתת פרוטה אחת יותר מאבי החתן.

הגאון רבי יהושע אייכנשטיין:

זהו השחתת המידות וקלקול כל החינוך הטהור להסתפק במועט ולא לחיות על חשבון השני.

הגאון רבי גבריאל יוסף לוי שליט"א

"שלא ייווצר מצב שקונים דירה זולה יותר, ועדיין צד הכלה צריך לשלם סכומי עתק. ובאמת גדולי ישראל נתנו דעתם בנושא זה בצורה נחרצת..."

הגאון רבי ישראל מאיר וייס:

כמה אנשים עוד צריכים למות מחמת זה עד שיעשו משהו בענין?

הגאון רבי צבי רוטברג:

בדוק ומנוסה שהבחורים שהולכים בצניעות ומסתפקים במועט זוכים לסע"ד מיוחדת.

קריאת גדולי ישראל

" לקנות דירות לבניהם ולבנותיהם אך ורק במקומות התורה הזולים בצפון ובדרום, ולהסתפק במועט ... שהורי הבנות לא יתחיבו יותר מ180 א' ש"ח והורי הבנים לא יתחייבו יותר מ100 א' ש"ח..."

קריאת ראשי הישיבות

"לגור במקומות רחוקים יותר.. וק"ו להורים משני הצדדים שלא לדחקם ולצערם... לא לבקש להטיל על חמיו וחמותו ממון שאין לו... ראוי שישאו הצדדים בעול שווה בשווה..."

%d בלוגרים אהבו את זה: